c S
Gospodarsko razpoloženje septembra slabše 24.09.2019 11:53 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Gospodarsko razpoloženje se je septembra poslabšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila za 1,2 odstotne točke nižja kot avgusta in za 3,4 odstotne točke nižja kot septembra lani. Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni je vplivalo slabše razpoloženje med potrošniki, na letni pa v storitvenih dejavnostih.

Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni je vplivalo slabše razpoloženje med potrošniki (za 0,8 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke), kažejo podatki statističnega urada.

Poslabšanje je nekoliko omilil pozitiven vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu tokrat ni vplival na spremembo gospodarske klime.

Na letni ravni pa je na poslabšanje vplivalo slabše razpoloženje v storitvenih dejavnostih (za 1,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke), v gradbeništvu in med potrošniki (vsak po 0,4 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil pozitiven (za 0,2 odstotne točke).

Statistični urad je danes objavil tudi podatke o poslovnih tendencah v septembru. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je septembra na mesečni ravni upadel za eno odstotno točko, na letni ravni za tri, od dolgoletnega povprečja pa je bil nižji za eno odstotno točko.

Na mesečni ravni se je izboljšal kazalnik pričakovana proizvodnja (za tri odstotne točke). Kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila pa sta se poslabšala (za štiri oz. tri odstotne točke).

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra za štiri odstotne točke nižja kot mesec prej, hkrati pa za tri odstotne točke višja kot septembra ter za osem odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je kljub nižjemu kazalniku zaupanja izboljšala gre za kazalnike pričakovana skupna nabava, pričakovano zaposlovanje, prodajne cene, obseg zalog in pričakovana prodaja.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila na mesečni ravni višja za eno odstotno točko, hkrati pa za osem odstotnih točk nižja kot lanskega septembra. Še vedno pa je bila za 23 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik pričakovano zaposlovanje je bil za štiri odstotne točke višji, kazalnik skupna naročila pa za dve odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra za eno odstotno točko višja kot v predhodnem mesecu in hkrati za pet odstotnih točk nižja kot v septembru lani, še vedno pa za devet odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj sta se poslabšala kazalnik poslovni položaj in pričakovano zaposlovanje, preostali so se izboljšali.