c S
Poslanci napovedujejo podporo predlogu sprememb stanovanjskega zakona 24.09.2019 14:42 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Poslanci so v okviru redne septembrske seje DZ obravnavali predlog dopolnitev stanovanjskega zakona, ki ga je po skrajšanem postopku vložil državni svet. Tako poslanci koalicije kot opozicije predlog, ki želi etažnim lastnikom olajšati odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah, denimo lažje izpeljati vgradnjo dvigala, podpirajo.

Državni svetnik Bojan Kontič je uvodoma izpostavil, da je treba danes za odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih zgradbah, torej tudi za projekte, kakršna sta vgradnja dvigala in izgradnja klančine, pridobiti gradbeno dovoljenje in zato 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Nekateri lastniki pri tem ne želijo sodelovati, zato so take izboljšave pogosto neizvedljive, je poudaril.

Državni svet je v želji izboljšati dostopnost gibalno oviranim, starejšim in mladim družinam z vozički pripravil predlog zakona, s katerim je delež soglasja etažnih lastnikov znižal s 100 odstotkov na 50 odstotkov, matični odbor DZ pa je upošteval pomisleke vlade in predlog dopolnil tako, da je delež soglasij postavil na raven 75 odstotkov.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je izrazil zadovoljstvo, da so poslanci upoštevali mnenje vlade. Kot je pojasnil, je 75-odstotni delež soglasja skladen s predvidenimi določbami novega stanovanjskega zakona, ki bo kmalu v javni obravnavi. Ta delež etažnim lastnikom, ki v projektu ne želijo sodelovati, omogoča ustrezno pravno varnost in jim daje možnost spodbijanja sklepa v nepravdnem postopku, je pojasnil.

Predlog sprememb je glede zagotovitve neoviranega dostopa terminološko usklajen tudi z gradbeno zakonodajo, je povedal in dodal, da že teče postopek sprememb gradbenega zakona, ki bodo predvidele, da za gradnjo notranjih dvigal ne bo treba več pridobivati gradbenega dovoljenja, temveč le izjavo odgovornega inženirja, da je objekt varen. Poleg tega bo pri vgradnji notranjih dvigal za funkcionalno ovirane predlagano 50-odstotno soglasje etažnih lastnikov.

Predlogu zakona so naklonjeni v koaliciji in opoziciji.

Soniboj Knežak (SD) je v predstavitvi stališč poslanskih skupin ocenil, da predlog predvideva izboljšave, ki bodo stanovalcem olajšale vsakdanjik.

"Danes med stanovalci vedno pogosteje prihaja do različnih konfliktov, predvsem zaradi večnamenske uporabe prostora," je dejal Marko Bandelli (Sab). "Treba se je zavedati, da je med etažnimi lastniki vedno več takih, ki jim je vseeno za vzdrževanje bloka in ki za vsako ceno onemogočajo projekte in aktivnosti za dobrobit vseh lastnikov. Prav zato je znižana zahteva za sprejem odločitev /./ dobrodošel in ustrezen ukrep," je menil.

Ni šlo vedno samo za nagajanje, temveč si vse več ljudi enostavno ne more privoščiti plačila svojega deleža posega v večstanovanjski zgradbi, pa je opozoril Ivan Hršak (DeSUS). Skladno s tem se mu zdi pomembno, da predlog zakona ustrezno ščiti poseg v lastninsko pravico in omogoča pravno varstvo etažnih lastnikov.

Dušan Šiško (SNS) je navedel, da predlog zakona zasleduje cilj funkcionalne prilagoditve stanovanj, ki se izkazuje predvsem skozi socialno funkcijo lastništva nepremičnine. Slednje je določeno tudi v ustavi, je spomnil.

Aleksander Reberšek (NSi) se je strinjal, da predlog zakona izboljšuje obstoječe stanje, skrbi pa ga, da je 75-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov prevelika zahteva in da se v praksi še vedno veliko investicij ne bo dalo izvesti.

Da bodo problemi ostali, se boji tudi Jani Möderndorfer (SMC). "Marsikje /./ bo to še vedno ostal problem, pa ne zaradi finančnih problemov, temveč zaradi spomeniškega varstva ali pa zato, ker se fizično ne bo dalo vgraditi ne zunanjega ne notranjega dvigala," je menil.

Željko Cigler (Levica) pa je napovedal, da vlado pri urejanju stanovanjske problematike čaka še veliko dela. Po njegovih besedah je v Sloveniji starejših od 40 let 60 odstotkov stanovanj in ogromno jih je potrebnih prenove, za katero bo treba zaradi šibkega socialnega stanja lastnikov verjetno zagotoviti javnofinančne vire. Treba bo zagotoviti tudi dostop do stanovanj tistim, ki ga sploh še nimajo, je sklenil.

Podporo zakonu sta v imenu poslanskih skupin napovedala tudi Marijan Pojbič (SDS) in Lidija Divjak Mirnik (LMŠ).