c S
Priprava programsko produkcijskega načrta RTVS odprla vprašanje financiranja zavoda 24.09.2019 07:20 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes na prvi popočitniški seji obravnaval osnutek programsko produkcijskega načrta (PPN) za leto 2020. Tako vodstvo zavoda na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem kot svetniki so pri tem opozorili na problem zagotovitve stabilnega financiranja RTVS, ne da bi zmanjšali obseg programov.

Kadunc je dejal, da se vodstvo še naprej pogovarja z vladnimi predstavniki o tem, kako na najboljši način zagotoviti stabilno financiranje radiotelevizije. Pri tem je po njegovih besedah ključno vprašanje, ali bo mogoče ohraniti zdajšnji obseg programov. "Zdaj je skorajda vsem jasno, da RTV Slovenija rabi dodatna sredstva," je dodal.

Svetnikom je Kadunc zagotovil, da bo vodstvo v vsakem primeru pripravilo PPN z usklajenim programskim in finančnim delom. Glede realizacije PPN v prvem letošnjem polletju pa je pojasnil, da je poslovanje sledilo finančnemu načrtu za leto 2019, pri čemer ta predvideva prodajo Eutelsatovih delnic v višini 5,5 milijona evrov.

Nekateri svetniki so ocenili, da bi morala vodstvo in nadzorni svet zaradi negotove finančne prihodnosti RTVS pripraviti krizni načrt poslovanja, ki bo upošteval različne scenarije. Spet drugi so pozvali vodilne, naj spodbudijo široko javno razpravo vseh deležnikov o prihodnji vlogi javne radiotelevizije in spremembi zakona o RTVS.

Direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak je za prihodnje leto napovedala povečanje deleža otroškega in mladinskega programa ter nasploh v programih več oddaj v živo, ki so med gledalci vse bolj priljubljene. Za informativni program je obljubila več poglobljenih obravnav aktualnih političnih in družbenih tematik.

Direktor nacionalnega radia Mirko Štular je pojasnil, da v letu 2020 ne bodo povečali obsega produkcije, ampak se bodo posvetili posodobitvi programskih vsebin. Sicer je bilo iz svetniških vrst slišati poziv k "bolj realnemu dimenzioniranju obsega programov, tudi z znižanjem obsega manj odzivnih vsebin".

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je ocenil, da je vodstvo RTVS pri pripravi osnutka PPN za leto 2020 vendarle v večjem delu sledilo pričakovanjem, ki so jih svetniki izrazili na junijski seji. Tako so se zavzeli za povečanje obsega družbenorazvojnih tematik, lokalnih kulturnih vsebin in izobraževalnega programa.

Prav tako so svetniki v razpravi poudarili pomen igralnega programa, raziskovalnega novinarstva, večjega deleža tuje glasbene produkcije v ne-angleščini, umestitve kakovostnih manjšinskih vsebin v osrednje programe in programske izmenjave RTVS s tujimi radiotelevizijami.

Programski svet je tudi sprejel sklep, v katerem je izrazil pričakovanje, da bo Kadunčeva ekipa predlog PPN za prihodnje leto pripravila do oktobrske seje, ter da bo predlog podprt z realnim finančnim načrtom. Časovnica predvideva sprejetje PPN najpozneje do novembra.

Svetniki so na današnji seji tudi izglasovali soglasje k predlogu spremembe statuta RTVS, ki uvaja mesto odgovornega urednika spletnega portala MMC. Predlog, ki je že na junijski seji naletel na nasprotujoče odzive, je pripravilo vodstvo zavoda, sprejetje pa je v pristojnosti nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da nadzorniki zaenkrat niso razpravljali o statutarnem predlogu. Zavzel se je, da se v statut vselej posega "s tresočo roko". Po njegovih besedah je za sprejetje spremembe potrebna dvotretjinska podpora, kar pomeni, da jo mora podpreti najmanj osem od 11 nadzornikov.