c S
V Radljah ob Dravi razburja napovedan dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 24.09.2019 07:20 Radlje ob Dravi, 23. septembra (STA) - V Radljah ob Dravi že vse od spomladi razburja napoved občine, da bo zvišala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Občina navaja, da želi s spremembo popraviti ugotovljene nezakonitosti in anomalije, predstavniki gospodarstva pa občini očitajo zavajanje s podatki, odsotnost dialoga in reševanje likvidnostnih težav tudi na njihovih plečih.

Občina je v predlogu novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil na dnevnem redu današnje seje občinskega sveta, navedla, da se je spremembe leta 2016 sprejetega odloka lotila zaradi nezakonitosti, ki jih je pri nadzoru ugotovilo okoljsko ministrstvo, hkrati pa, ker je v primerjavi z drugimi občinami ugotovila nekatere anomalije in jih želi odpraviti.

Spremembe v na novo predlagani višini te dajatve pa predvsem razburjajo gospodarstvenike. Ti menijo, da bi občina morala o tako pomembni temi vzpostaviti z njimi dialog in skupno delovno skupino. Kot kaže, je bila občina na pogovore sprva tudi pripravljena, a je do izmenjave mnenj v zadnjem obdobju prihajalo le pisno.

Predstavniki gospodarstvenikov, povezanih tako v regijski gospodarski kot tudi v radeljski območni obrtni zbornici, so tako na občino avgusta letos poslali pisni predlog pogajalskih izhodišč, v katerem so predlagali postopno in zmerno povišanje dajatve.

Predstavniki gospodarstva so prepričani, da so se s tem na predlagane spremembe odloka odzvali pravočasno in argumentirano, pri čemer pa opozarjajo, da z vsebino odloka predhodno, kakor tudi ne občani in zainteresirana javnost, niso bili seznanjeni. Kot je za STA še poudaril predsednik radeljske območne obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, bi glede na poslovnik občinskega sveta morala biti o predlaganem odloku opravljena javna razprava, a ni bila.

Ne glede na izraženo nezadovoljstvo gospodarstva in nasprotovanje dela svetnikov je bil drevi predlog novega odloka, popravljen z dopolnilom, ki ga je podal župan Alan Bukovnik, sprejet. Sprejetje odloka je podprlo devetih svetnikov, proti pa je glasovalo šest svetnikov SDS in svetnica Dominika Karlatec, ki po novem, ravno zaradi dogajanja, povezanega s sprejemanjem tega odloka, deluje kot samostojna svetnica, in ne več kot svetnica iz vrst stranke SD, kateri pripada tudi župan in na listi katere je bila izvoljena.

Novi odlok za zazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen vrednost točke ohranja v enaki višini kot doslej, za poslovne površine pa vrednost zvišuje. Tisti, ki za komunalno urejene poslovne površine velikosti sto kvadratnih metrov zdaj plačujejo 86,88 evra, bodo glede na predlog odloka po novem od leta 2021 naprej, po zadnjem od dveh predvidenih dvigih, plačevali 176,53 evra.

Močno pa se glede na sprejeti odlok zvišuje dajatev za nezazidana stavbna zemljišča. Za 500 kvadratnih metrov takšnega zemljišča, ki je sicer namenjeno stanovanjski gradnji, dajatev z zdajšnjih 37,5 evra zvišuje na 220 evrov, za 500 kvadratnih metrov nezazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen pa dajatev glede na sprejeto županovo dopolnilo zvišuje z zdajšnjih 125 na 500 evrov od leta 2021 naprej. Še pred današnjo sejo je bil predlog tega zvišanja na 700 evrov.

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2018 pobrala za 190.000 evrov nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb in za dobrih 377.000 evrov nadomestila od pravnih oseb, kolikšen je tudi dolg iz prejšnjega leta, znesek pa glede na nepravnomočnost nekaterih odločb še ni dokončen. Koliko bo občina predvidoma prejela glede na danes sprejeti odlok, ki bo veljal od 1. januarja 2020 naprej, za zdaj še ni znano, saj je župan dopolnilo podal na sami seji in izračunov še nimajo pripravljenih.

Je pa župan Bukovnik danes pred sejo za STA pojasnil, da se je občina zahtevam gospodarstva približala med drugim s tem, da je po prvem, spomladanskem branju odloka višino dajatve za pravne osebe znižala za petino glede na prvotni predlog, in da po novem predvideva postopni dvig v dveh letih. Bukovnik je ob tem tudi zanikal navedbe, da občina zavrača dialog z gospodarstvom, saj da so glede problematike gospodarstvu pripravili izčrpne pisne odgovore.

Gospodarstveniki pa menijo, da občinski svetniki danes takšnega predloga odloka ne bi smeli sprejeti. V primeru sprejetja so napovedali, da bodo sledile pritožbe zavezancev zoper odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, nato pa po potrebi tudi upravni spori in pritožba na ustavno sodišče.

Svetniki SDS so na seji sprejetju odloka glasno nasprotovali ravno zato, ker je bil, kot so večkrat poudarili, sprejet brez dialoga z gospodarstvom. "Smo za nov odlok in za nove predloge, ki pa morajo biti dogovorjeni z vsemi deležniki," je med drugim poudarila svetnica SDS Alenka Helbl. Potem ko je bil odlok na seji drevi sprejet, so svetniki SDS pred nadaljevanjem sejo protestno zapustili.