c S
Pred svetom Onkološkega inštituta bo polletno poročilo o poslovanju za letos 24.09.2019 07:37 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana bo na današnji seji obravnaval polletno poročilo o delu in poslovanju za letos. Iz njega izhaja, da so imeli več prihodkov kot odhodkov. Ocenjujejo, da bodo leto končali s pozitivnim poslovnim izidom.

Načrtovana višina letošnjih skupnih prihodkov je nekaj manj kot 125,8 milijona evrov, kar je 4,7 odstotka več od doseženih v letu 2018. Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno višino predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev od 1. januarja letos.

Inštitut bo danes tudi predlagal svetu, da ugotovi, da je inštitut dosegel cilje sanacije, in da potrdi poročilo sanacijske uprave o izvedbi sanacijskega programa. Člani sveta bodo poleg tega obravnavali poročilo o izvedenem inšpekcijskem pregledu. Inštitut se je pritožil na odločbo Urada RS za nadzor proračuna glede porabe sanacijskih sredstev. Ni namreč porabil nekaj nad treh milijonov evrov in urad meni, da bi jih moral vrniti, medtem ko se inštitut ne strinja s takim stališčem. Zakonodaja ne določa, da jih je treba vrniti, ugovarjajo.

Pred člani sveta bo tudi predlog razpisa za delovno mesto strokovnega direktorja inštituta. Viljemu Kovaču se štiriletni mandat na tem mestu izteče 13. novembra, lahko pa se bo prijavil za nov mandat. Inštitut bo razpis predvidoma objavil 1. oktobra.