c S
Stečajna upraviteljica Albin Promotiona išče kupca preostalih odpadnih gum 23.09.2019 13:03 Maribor, 23. septembra (STA) - Stečajna upraviteljica družbe Albin Promotion Vida Gaberc je danes objavila vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za odkup preostanka odpadnih gum, ki jih je omenjeno podjetje iz Majšperka kopičilo in se nahajajo v še ne do konca sanirani gramozni jami v Lovrencu na Dravskem polju. Izhodiščne cene ni postavila, ponudbe pa pričakuje do 25. oktobra.

Kot je razvidno iz vabila, objavljenega na spletni strani Ajpesa, gre za skupaj okoli 27.500 kubičnih metrov razrezanih ali zmletih gum, tisoč kubičnih metrov odpadnih gum iz postopka vulkanizacije ter 600 kubičnih metrov odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov.

Toliko materiala je v jami še vedno ostalo, potem ko se je država že pred časom na stroške podjetja lotila sanacije okoljsko ogroženega območja, ki ji ga je naložila Evropska komisija. Inšpektorat je stroške želel izterjati od podjetja, a je to 16. julija pristalo v stečaju.

Na okoljskem inšpektoratu so nedavno za STA pojasnili, da stečaj podjetja ne vpliva na sanacijo, ki jo nameravajo zaključiti prihodnje leto. Doslej neizterjane stroške so že posredovali na državno odvetništvo, slednje pa jih bo prijavilo v stečajno maso podjetja.

Inšpektorat je stečajno upraviteljico tudi seznanil, da po določbah zakona o varstvu okolja, v primeru, da odpadkov ne bo mogoče prodati ali razdeliti upnikom, njihov lastnik postala država. Sodišče bo v tem primeru moralo še pred poplačilom upnikov iz stečajne mase izločiti in na državo prenesti denar v višini sodno ocenjenih stroškov sanacije.

Do konca lanskega leta so izbrani izvajalci iz gramozne jame odstranil že dobrih 38.000 ton odpadnih gum, država pa Evropsko komisijo sproti obvešča o poteku sanacije.

Podjetje Albin Promotion je na to območje pred leti odložilo več tisoč ton odpadnih avtomobilskih gum. Potem ko je bilo leta 2012 razveljavljeno gradbeno dovoljenje, izteklo pa se je tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum, je inšpektorat za okolje in prostor podjetju odredil odstranitev gum.

Od podjetja so zahtevali, da iz gramozne jame odstrani vse gume, odpadke iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov in odpadne gume iz postopka vulkanizacije. Podjetje bi moralo odstranjene izrabljene gume oddati oziroma prepustiti zbiralcu odpadkov, jih oddati izvajalcu obdelave odpadkov ali prodati trgovcu odpadkov.

Ker svojih obveznosti niso izpolnili, se je inšpektorat leta 2013 sanacije lotil tako, da je z nekaj javnimi razpisi izbral izvajalce, ki so odpadne gume odstranjevali z lokacije ter jih predali v predelavo, večinoma v tujino.

Skupaj je država doslej za omenjena dela odštela že okoli tri milijone evrov, ki jih je nameravala izterjati od podjetja. Vendar pri tem niso bili uspešni, saj so od družbe, ki se je že od leta 2016 nahajala v postopku prisilne poravnave in z blokiranimi računi, do lani uspeli izterjati le nekaj več kot 27.000 evrov.