c S
Proračunska predloga za leti 2020 in 2021 po ministrstvih 23.09.2019 09:55 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Vlada je v četrtek potrdila predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Številke so najvišje doslej, v letu 2020 bo za vse proračunske uporabnike skupaj na voljo 10,350 milijarde evrov, v letu 2021 pa 10,455 milijarde evrov. STA objavlja tabelarični prikaz razreza proračunskih sredstev po posameznih ministrstvih.

proračunski 2019* 2020 2021

uporabnik v 1000 evrih v 1000 evrih v 1000 evrih

------------------------------------------------------------------

MF 2.533.254.561 2.503.549.300 2.631.422.100

MNZ 399.679.265 408.933.800 414.189.400

MZZ 96.292.940 100.436.900 112.612.200

MO 518.595.912 545.850.000 561.179.400

MP 77.918.013 75.498.000 93.037.500

MGRT 209.056.560 316.276.400 280.150.900

MKGP 459.528.223 469.419.700 467.000.000

MZI 845.672.353 858.586.800 794.211.000

MOP 336.768.844 315.535.600 294.612.200

MDDSZ 1.675.733.328 1.625.961.800 1.628.283.500

MZ 183.293.711 195.742.000 193.742.600

MJU 123.968.136 216.749.900 212.949.600

MIZŠ 1.955.204.011 2.047.983.700 2.100.362.300

MK 186.025.914 196.802.200 190.724.800

*Ocena realizacije

Vir: MF