c S
Marles hiše lani povečale prihodke po zaslugi domače prodaje 23.09.2019 09:35 Limbuš, 23. septembra (STA) - Limbuško podjetje Marles hiše, ki se ukvarja s proizvodnjo in gradnjo montažnih objektov z leseno konstrukcijo, s katerimi je ob slovenskem prisotno tudi na trgih Nemčije, Avstrije, Švice in Italije, je lani ustvarilo daleč najvišje prihodke v zadnjem desetletju. S 24,2 milijona evrov so bili lanski čisti prihodki 18 odstotkov višji kot leto prej.

Družba z okoli 120 zaposlenimi je na slovenskem trgu lani ustvarila 14,7 milijona evrov prihodkov oziroma kar za 41 odstotkov več kot leto pred tem, medtem ko so prihodki na tujih trgih v višini 9,5 milijona evrov lani upadli za šest odstotkov. Največ prihodkov so ustvarili na področju individualne gradnje, v Sloveniji pa so pomemben del prihodkov, pet milijonov evrov, ustvarili tudi s posli, ki so jih pridobili na javnih razpisih.

"Na splošno lahko ugotavljamo, da je bilo razpoloženje potrošnikov v Sloveniji in Švici lani optimistično, medtem ko je bilo na trgih Nemčije in Avstrije že zaznati znake zaskrbljenosti in upada zaupanja v splošno gospodarsko stanje. Tako je na teh trgih v drugi polovici leta prišlo do umiritve povpraševanja in gospodarskega razpoloženja. Za nas pa je pomembno tudi stanje na področju javnih investicij, kjer je bilo lani več aktivnosti kot leto prej, pri čemer smo del teh investicij izvedli že lani, del pa jih prenesli v letošnje leto," je v letnem poročilu zapisal direktor družbe Bogdan Božac.

Sicer pa za Marles največji trg v tujini predstavlja Švica in hčerinski družbi v Avstriji, tem sledi Italija, preostanek prihodkov pa ustvarijo na ostalih trgih EU. Na tujih trgih so lani ustvarili le 80 odstotkov načrtovane prodaje, kar je posledica izpada prodaje modulov, ki jih niso realizirali v načrtovani višini zaradi težav investitorja z zagotovitvijo gradbenih dovoljenj.

V letu 2019 na podlagi sedanjih kazalcev pričakujejo ohranjanje prihodkov na domačem trgu, zlasti pri poslih za individualne kupce, medtem ko za investicijske javne objekte pogodb še niso sklenili, v tujini pa pričakujejo 30-odstotno rast prihodkov.

Kljub lanskemu povečanju prihodkov so število zaposlenih uspeli celo nekoliko zmanjšati, pa tudi sicer so težili predvsem k zaposlovanju visoko izobraženega kadra, ki lahko zagotavlja primerno podporo procesom načrtovanja, proizvodnje in gradnje objektov.

Marles hiše so tako leto 2018 sklenile s čistim dobičkom v višini dobrih 150.000 evrov, kar je dobrih 80.000 evrov manj kot leto prej.