c S
Sektor IKT lani s štiriodstotno rastjo prihodkov 21.09.2019 10:51 Ljubljana, 21. septembra (STA) - Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je lani v primerjavi z letom prej povečal prihodke od prodaje za 3,9 odstotka in ustvaril za 4,7 odstotka višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, kar je pet odstotkov več. 76 odstotkov podjetij se je ukvarjalo z računalniškim programiranjem in svetovanjem.

Podjetja sektorja IKT so lani ustvarila za okoli 4,14 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Ustvarjen prihodek je predstavljal štiri odstotke celotnega prihodka, ki so ga ustvarila podjetja, ki so se lani ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Rast prihodkov od prodaje sektorja IKT je bila lani sicer nižja kot leta 2017, ko so podjetja prihodke od prodaje v primerjavi z letom 2016 povečala za 6,4 odstotka, kažejo ta teden objavljeni podatki statističnega urada.

35 odstotkov prihodkov od prodaje sektorja IKT so lani ustvarila podjetja iz dejavnosti računalniškega programiranja, svetovanja in drugih s tem povezanih dejavnosti. Skupno so ustvarila 1,44 milijarde evrov prihodkov. Sledila so podjetja s telekomunikacijskimi dejavnostmi, ki so ustvarila 33 odstotkov prihodkov oz. 1,36 milijarde evrov.

V sektorju IKT je bilo lani v Sloveniji 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Ti so predstavljali 4,2 odstotka vseh zaposlenih in samozaposlenih v podjetjih, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi. Do povečanja zaposlenih in samozaposlenih je prišlo tako v proizvodnem sektorju IKT (za deset odstotkov) kot v storitvenem sektorju IKT (za pet odstotkov).

Sektor IKT je za plače lani namenil okoli 665 milijonov evrov, kar je 9,3 odstotka več kot predlani. Sredstva za plače sektorja so predstavljala 5,5 odstotka sredstev za plače vseh podjetij, ki so se lani ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Dodana vrednost sektorja je lani dosegla 1,44 milijarde evrov, kar je 4,7 odstotka oz. okoli 64 milijonov evrov več kot predlani. V primerjavi z letom 2017, ko so podjetja sektorja IKT ustvarila za okoli 114 milijonov evrov več dodane vrednosti kot leta 2016, se je rast dodane vrednosti lani v primerjavi z letom 2017 skoraj prepolovila.

Skoraj polovico dodane vrednosti sektorja so ustvarila podjetja v dejavnosti računalniškega programiranja, svetovanja in drugih s tem povezanih dejavnosti. Dodana vrednost teh podjetij se je povečala za devet odstotkov in je znašala okoli 677 milijonov evrov.

Dodana vrednost sektorja IKT na zaposlenega in samozaposlenega je lani znašala 51.940 evrov oz. 276 evrov manj kot predlani.

Število podjetij v sektorju se je lani v primerjavi z letom prej povečalo za pet odstotkov na 8524. Ta podjetja so tako predstavljala 5,8 odstotka vseh podjetij, ki so se lani ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.