c S
Ljubljanska občina ob polletju z milijonom primanjkljaja 22.09.2019 08:51 Ljubljana, 21. septembra (STA) - Ljubljanska občina je po prvi polovici leta zabeležila 1,2 milijona evrov primanjkljaja, ob čemer konec leta načrtuje dobrih šest milijonov evrov presežka. Letošnji ljubljanski proračun je sicer vreden skoraj 400 milijonov evrov, v prvih šestih mesecih pa je bila realizacija tako na prihodkovni kot odhodkovni strani okoli 35-odstotna.

Od za letos načrtovanih 405,8 milijona evrov prihodkov jih je Mestna občina Ljubljana (Mol) v prvi polovici leta realizirala 140,5 milijona evrov.

Med drugim je bila slabša od predvidene realizacija prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU ter drugih držav, in sicer 14,6-odstotna. Občina je iz tega naslova predvidela 35,5 milijona evrov prihodkov, v prvi polovici leta jih je prejela 5,2 milijona evrov.

Kot so na občini zapisali v poročilu, je razlog za nizko realizacijo dejstvo, da se je gradbena sezona šele dobro začela, prihodki pa so vezani predvsem na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

Ena najnižje realiziranih postavk so ponovno prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Občina je predvidela, da naj bi se na ta račun v proračun steklo za 24,2 milijona evrov, v prvem polletju pa je bila realizacija 8,95-odstotna, saj je občina s prodajo stavbnih zemljišč zbrala le 2,2 milijona evrov.

Slaba je bila tudi realizacija iz naslova komunalnih prispevkov. Ti naj bi ob koncu leta znašali 57 milijonov evrov, v prvi polovici leta pa se jih je steklo za 4,2 milijona evrov.

Z globami in drugimi denarnimi kaznimi, ki jih zaradi prekrškov in prestopkov plačujejo pravne in fizične osebe, se je v občinski proračun po šestih mesecih steklo 2,5 milijona evrov, kar je 61,2-odstotna realizacija. Občina načrtuje, da se bo z globami in drugimi kaznimi v proračun steklo 4,2 milijona evrov.

Na odhodkovni strani je bila realizacija ob polovici leta 35,5-odstotna. Od predvidenih 399,5 milijona evrov je bilo odhodkov po prvih šestih mesecih 141,7 milijona evrov. Največ denarja občina namenja izobraževanju, in sicer skoraj 86,6 milijona evrov. Polletna realizacija je bila 49-odstotna, pri vrtcih 49-odstotna.

Druga največja postavka je s skoraj 80 milijonov evrov prometna infrastruktura in komunikacije. Občina je v šestih mesecih za prometno infrastrukturo in komunikacije namenila 26,82 milijona evrov.

V rebalansu proračuna je občina predvidela tudi desetmilijonsko zadolžitev pri poslovnih bankah, a po prvi polovici leta občina dolgoročnega posojila še ni prejela, je pa koristila likvidnostno posojilo v višini šest milijonov evrov, še izhaja iz dokumenta.

Poročilo o izvrševanju proračuna po prvih šestih mesecih bodo občinski svetniki obravnavali na ponedeljkovi seji mestnega sveta.