c S
Albaugh kljub rasti prodaje s skoraj dvema milijonoma izgube 23.09.2019 07:12 Rače, 22. septembra (STA) - Raška tovarna kemičnih izdelkov Albaugh, ki jo je pred leti pred propadom rešil istoimenski ameriški proizvajalec škropiv in gnojil, je lani kljub 12-odsotni rasti prihodkov od prodaje, ki so konec leta znašali 36,9 milijona evrov, končala v rdečih številkah. Podjetje s 100 zaposlenimi je leto zaključilo s kar 1,8 milijona evrov čiste izgube.

Kot je razvidno iz letnega poročila družbe, ki je pod sedanjimi lastniki le predlani ustvarila okoli 350.000 evrov dobička, so v minulem letu največjo rast prihodkov beležili pri prodaji sredstev za varstvo rastlin, ki jih tržijo predvsem v državah Evropske unije. Od drugih storitev, med katerimi so predvsem ravnanje z odpadki in logistične storitve za zunanje partnerje, so ustvarili okoli pet odstotkov celotnega prometa.

V osnovni dejavnosti so lani beležili 12-odstotno rast, ki jo pripisujejo predvsem začetku trženja novih proizvodov in posledično povečanju prodaje na obstoječih trgih ter vstopu na nove trge. Poleg herbicidov, ki predstavljaj veliko večino znotraj prodajne palete sredstev za varstvo rastlin, letos začenjajo s trženjem fungicidov, na ta način pa bodo zaokrožili program varstva rastlin v ključnih poljedelskih kulturah.

Na domačem trgu so lani dosegli triodstotno rast prodaje, večji del prodaje so ustvarili na trgih EU, medtem ko je bila na trgih nekdanje Jugoslavije dosežena prodaja nižja od načrtovane.

V sežigalnici odpadkov so izpolnili načrte, se je pa količina prevzetih odpadkov glede na leto 2017 še dodatno znižala. Tudi njihovi prihodnji načrti so usmerjeni v dodatno znižanje prevzetih količin, ob tem pa v prevzemanja višjecenovnih in kakovostnih odpadkov, kar jim bo glede na omejitve, ki izhajajo iz veljavnih dovoljenj, zagotavljalo višjo dodano vrednost in pozitiven rezultat poslovanja tega programa.

Kot ob tem poudarjajo v podjetju, je osnovni namen področja ravnanja z odpadki, v zagotavljanju dodatnih virov energije, ki je potrebna za podporo proizvodnim procesom in za ogrevanje skladiščnih prostorov.

Albaugh sicer v skladu s srednjeročnim poslovnim načrtom letos nadaljuje s sanacijo poslovanja, ki temelji na racionalizaciji stroškov in investicijskih vlaganjih v posodobitev proizvodne opreme in tehnoloških postopkov. Z njimi nameravajo zagotoviti proizvodnje tržno zanimivih in konkurenčnih proizvodov, s katerimi bo družba na podlagi veljavnih registracij in tistih, ki so v pridobivanju, uspela povečati proizvodnjo, prodajne prihodke in zagotavljati uspešno in profitabilno poslovanje ter kapitalsko ustreznost družbe.

Ameriški lastniki naj bi tudi v prihodnje zagotavljali potrebna likvidna sredstva za nemoteno poslovanje družbe. Kot poudarjajo, se je z vstopom novega lastnika leta 2015 poslovanje precej izboljšalo, prihodki pa so iz takratnih petih milijonov evrov narasli za več kot sedemkrat. Načrt za letošnje leto napoveduje pomembno povečanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo in dobiček, ki naj bi močno zmanjšal bilančno izgubo, slednjo pa naj bi v letu ali dveh v celoti pokrili.

Raško podjetje ima sicer trenutno tri direktorje. Iz evropske centrale Albaugha v Švici ga vodi Douglas A. Kaye, ob njem pa sta na direktorskem mestu še Slawomir Latecki in od februarja letos še David Kos.