c S
V okolici mariborskega Europarka načrtovanih več novih prostorskih ureditev 23.09.2019 07:12 Maribor, 22. septembra (STA) - V okolici največjega nakupovalnega središča v Mariboru se obeta več novih prostorskih ureditev. Še letos naj bi se začela izgradnja novega kolesarskega nadhoda pri krožišču na Titovi cesti, pri železnici se načrtuje park & ride parkirišče, na sosednji površini v zasebni lasti pa naj bi v prihodnjih letih zrasle nove trgovine.

Najbližje uresničitvi je izgradnja kolesarskega nadhoda na vzhodnem kraku t.i. turbo krožišča, kjer se s Titove ceste zavija na Pobreško cesto. "Razpisna dokumentacija je pripravljena. Naslednji korak je izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca," so za STA povedali na mariborski občini.

Projekt, ocenjen na nekaj manj kot 400.000 evrov, želijo financirati s sredstvi trajnostne urbane strategije (TUS). "Za investicijo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. Gradnja se bo izvajala v drugi polovici leta 2019," pravijo na občini.

Zgraditi je treba manjkajoči del nadhoda v skupni dolžini 40 metrov, medtem ko so bili temeljenje in stebri že izvedeni v okviru izgradnje cestnega krožišča in nadhoda na njegovem južnem kraku. Slednji že omogoča prečkanje Titove ceste iz smeri Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor proti nakupovalnemu središču Europark, manjka pa možnost zavijanja proti središču Maribora. To naj bi se uredilo z izgradnjo novega nadvoza z novimi 80 metri kolesarske steze.

S tem bo po navedbah občine omogočeno lažje in varnejše prečkanje Titove ceste, obenem pa bo bistveno izboljšana in skrajšana pot v smeri sever - jug, kar je pomembno zlasti zaradi navezave centra mesta na UKC Maribor.

S Slovenskimi železnicami se medtem dogovarjajo, da bi na območju železniškega trikotnika pri Europarku zgradili park & ride sistem. Predvidena lokacija je namreč v lasti Slovenskih železnic. Kot je na seji mestnega sveta povedal podžupan Samo Peter Medved, načrtujejo tu tudi dodatna železniška postajališča, da bi dobili t.i. mestno železnico.

Na trenutno nepozidanem območju med Europarkom, nekdanjimi zapori in železniško progo pa zasebni investitor načrtuje izgradnjo novega trgovsko-poslovnega centra. Enonadstropni objekt s teraso naj bi sledil liniji Pobreške ceste in bil razdeljen na dva dela, med drugim naj bi imel tudi športne vsebine.

Vmes ostaja objekt nekdanje kaznilnice, ki pa še vedno čaka na potrebno obnovo. Peterokrako masivno stavbo, zgrajeno okoli leta 1885, so do sredine prejšnjega stoletja uporabljali za moške zapore, nato pa so si jo po delih podajali različni lastniki. Pred leti je občina prenovila dela, kjer so zdaj nevladne organizacije s področja ljubiteljske kulture (Karantena) in Mariborska razvojna agencija (MRA), v enem od traktov naj bi zasebnik uredil skladišča, medtem ko preostali objekt in okolica še čakata na ureditev.