c S
Sklad za gradnjo skupnosti za mlade na Gerbičevi izbral Demo plus 20.09.2019 13:37 Ljubljana, 20. septembra (STA) - Stanovanjski sklad RS je za gradnjo stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani izbral podjetje Dema plus inženiring iz Ljubljane. Ta je namreč, kot piše v odločitvi o izidu javnega naročila, predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo. Dema plus namerava objekt zgraditi za 5,05 milijona evrov brez DDV.

Sklad je imel na mizi sicer še ponudbe podjetij Tosidos iz Ljubljane, TGH iz Krškega, CGP iz Novega mesta, VG5 iz Ljubljane in Gorenjske gradbene družbe iz Kranja, ki je ponudbo dala skupaj s hrvaškim partnerjem GP s Krka, izhaja iz objave na portalu javnih naročil.

Ponudbe teh so bile višje od izbranega ponudnika. Tosidos bi objekt zgradil za 5,74 milijona evrov, ponudbi TGH in CGP sta bili z okoli 5,94 milijona evrov približno enaki, VG5 je ponudil 5,97 milijona evrov, Gorenjska gradbene družba in GP Krk pa bi načrtovani objekt za mlade zgradila za 6,80 milijona evrov. Vse cene so brez DDV.

Kot piše v odločitvi o izbiri ponudnika, iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da Dema plus izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. "Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev," še piše.

V stanovanjski skupnosti za mlade je predvidenih 109 najemnih stanovanj za eno ali dve osebi, ki bodo namenjena mladim med 18. in 29. letom starosti.

V objektu, ki bo stal v bližini študentskih domov, so predvideni pritličje in tri nadstropja. Bivanjske enote bodo za enega ali za dva skupna uporabnika. Direktor sklada Črtomir Remec je aprila povedal, da bo cena najema za posteljo okoli 100 evrov.

V objektu je predviden medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter dnevno sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij.

Kot so o projektu zapisali na spletni strani sklada, "razvejana zasnova omogoča oblikovanje stanovanj, prilagojenih potrebam mladostnikov, ki zagotavljajo visoko mero zasebnosti ter omogočajo tudi različne nivoje povezanosti v skupnost".

Projekt skupnosti za mlade je ena od investicij, ki jih bo sklad financiral s skupno 50-milijonskim posojilom, ki ga je najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB). V Ljubljani bo poleg skupnosti za mlade financiral gradnjo soseske najemnih stanovanj Novo Brdo, kjer je predvidenih okoli 500 stanovanj, in v Mariboru prvo fazo projekta Pod Pekrsko gorco v Mariboru, v katerem je v dveh fazah predvidena gradnja okoli 400 stanovanj.