c S
Avgusta izdanih manj gradbenih dovoljenj kot julija 20.09.2019 11:33 Ljubljana, 20. septembra (STA) - V Sloveniji je bilo avgusta izdanih 462 dovoljenj za gradnjo stavb, kar je 16 odstotkov manj kot julija in 15 odstotkov manj kot avgusta lani. Izdanih je bilo manj gradbenih dovoljenj tako za stanovanjske kot nestanovanjske stavbe, je danes objavil statistični urad.

Avgusta je bilo 166 gradbenih dovoljenj izdanih za stanovanjske in 296 za nestanovanjske stavbe. Prvih je bilo 22 odstotkov manj kot julija in 36 odstotkov manj kot avgusta lani, drugih pa za 12 odstotkov manj kot julija in štiri odstotke več kot avgusta lani.

Od vseh v avgustu izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 odstotkov izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti.

Za novogradnjo stanovanjskih stavb je bilo sicer izdanih 22 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v juliju in 35 odstotkov manj kot v lanskem avgustu. Za novogradnjo nestanovanjskih stavb pa je bilo izdanih 10 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu in pet odstotkov več kot v avgustu lani.

Z v avgustu izdanimi gradbenimi dovoljenji za stavbe je predvidena gradnja 265 stanovanj. To je šest odstotkov stanovanj manj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju, medtem ko jih je bilo v medletni primerjavi 40 odstotkov manj.

Skoraj vsa stanovanja, ki so načrtovana z v avgustu izdanimi gradbenimi dovoljenji, bodo zgrajena kot novogradnje. Samo štiri stanovanja bodo namreč pridobljena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi za spremembo namembnosti nestanovanjskih stavb v stanovanjske stavbe.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, 24 odstotkov vseh. Sledijo pomurska regija (21 odstotkov gradenj vseh načrtovanih stanovanj) in savinjska regija (18 odstotkov gradenj vseh načrtovanih stanovanj). V preostalih devetih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi v primorsko-notranjski in obalno-kraški le po eno in v zasavski regiji nobeno.