c S
Gen energija: Spremembe sprožili že med revizijo računskega sodišča 19.09.2019 16:00 Ljubljana, 19. septembra (STA) - Računsko sodišče vidi potrebo po celovitem in dolgoročnem načrtovanju proizvodnje električne energije, so se na revizijsko poročilo o učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije, po katerem je Gen energija pri načrtovanju proizvodnje le delno učinkovita, odzvali v družbi. Spremembe so že v teku, so zatrdili.

Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, že pripravljajo odzivno poročilo. "V Gen energiji smo že med potekom revizije začeli uvajati spremembe na področjih, kjer se je kazala potreba po procesnih izboljšavah, o izvedbi popravljalnih ukrepov pa bomo ustrezno poročali računskemu sodišču," so še navedli.

Računsko sodišče je danes objavilo revizijsko poročilo o učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.

Kot je ugotovilo, vlada pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo elektrike v obdobju od 2006 do 2016 ni bila učinkovita. Pristojno ministrstvo je bilo pri tem delno učinkovito, prav tako upravljavec kapitalskih naložb države pri načrtovanju proizvodnje v jedrskih elektrarnah.

Delno učinkovita je bila pri načrtovanju proizvodnje po mnenju sodišča tudi Gen energija. Med januarjem 2007 in marcem 2016 je naročila 59 študij v zvezi z drugim blokom Nuklearne elektrarne Krško (Nek), katerih posamezna vrednost je presegla mejne vrednosti za postopke oddaje javnega naročanja, ne da bi javna naročila izvedla po enem izmed postopkov javnega naročanja v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Takšen način poslovanja poleg kršitve predpisov s področja javnega naročanja predstavlja tveganje omejevanja števila potencialnih ponudnikov, s tem pa vpliva na konkurenčnost in izbor najugodnejšega ponudnika, je opozorilo sodišče.

Za izboljšanje poslovanja je Gen energiji podalo priporočila, za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti pa je vladi, ministrstvu za infrastrukturo, Slovenskemu državnemu holdingu in Gen energiji naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov.