c S
V Kranju se lotevajo reševanja stanovanjske problematike 19.09.2019 13:36 Kranj, 19. septembra (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli dokumente, ki se navezujejo na občinsko stanovanjsko politiko. Želijo si namreč izboljšati možnosti reševanja stanovanjske problematike, še zlasti mladih družin. Razpravljali so tudi o potrebi po izgradnji nove obrtne oziroma industrijske cone v Hrastju.

Kot je v današnji izjavi medijem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, so svetniki potrdili nakup hiše v starem mestnem jedru ob kanjonu Kokre. "Po dolgem času občina tako pridobiva pomembno nepremičnino, ki jo bomo porabili za reševanje stanovanjskih težav, hkrati pa tudi za ureditev sprehajalnih poti v kanjonu," je pojasnil župan. Ta želi na ta način prispevati tudi k oživitvi starega mestnega jedra.

Svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, saj je bil obstoječi odlok sprejet leta 2002 in ga je treba uskladiti z veljavno zakonodajo. Občina ima v lasti približno 400 stanovanj. "Naša ideja pa je, da ljudem, ki so že dlje časa v najemniških stanovanjih, omogočimo njihov odkup," je izpostavil Rakovec in dodal, da so v sredo tako tudi potrdili odprodajo enega stanovanja.

Zelo pomemben se županu zdi tudi v sredo sprejet osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Labor, ki je namenjeno industrijskim, proizvodnim, skladiščnim in servisnim dejavnostim. S tem bodo omogočili širjenje dejavnosti podjetjem, ki na tem območju že delujejo. To so Contitech Slovenija, Trelleborg Slovenija, Mlado in Goodyear Dunlop Sava Tires.

Svetniki so poleg tega obravnavali pobudo Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj glede čimprejšnje zagotovitve cestne infrastrukture za ureditev nove obrtne oziroma industrijske cone v Hrastju. Direktorica zbornice Daniela Žagar je izpostavila, da novo cono čakajo že dolgo časa in da bi občina potrebovala dolgoročno politiko glede zagotavljanja zadostnega prostora za obrtnike. Ti zaradi pomanjkanja ustreznega prostora namreč pogosto odhajajo v druge občine, nekateri celo v tujino.

Župan je pojasnil, da aktivnosti za ureditev poslovne cone potekajo, vendar pa postopkov ni mogoče prehiteti. Prihodnje leto bo predvidoma sprejet prostorski načrt za obrtno cono, ključna pa bo zagotovitev cestne povezave s priključkom na državno cesto Kranj - Šenčur. Vendar tega ni mogoče pričakovati prej kot v treh letih, saj je treba izdelati prometno dokumentacijo, nato sledi odkup zemljišč in zatem izbor izvajalca.

Kranjski mestni svetniki so sicer na sredini seji potrdili vpis zadružnega doma Mavčiče, ki ga je občina kupila pred leti, v razvid nepremičnin s statusom javne kulturne infrastrukture. Tako se bo občina prihodnje leto lahko prijavila na razpis ministrstva za kulturo za obnovo tega doma, ki ga bo v čast pesniku Simonu Jenku ob 150. obletnici smrti preimenovala po njem. V domu, ki trenutno zaradi dotrajanosti ni v uporabi, bo svoj prostor dobila tudi krajevna skupnost, ki je svoje prejšnje prostore odstopila vrtcu.