c S
Zbornica za transparentno sodelovanje med zdravniki in farmacijo, a proti senzacionalističnemu poročanju 18.09.2019 15:56 Ljubljana, 18. septembra (STA) - Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) je danes na svoji spletni strani objavila sporočilo, v katerem se je zavzela za transparentno sodelovanje med zdravniki in farmacevtsko industrijo ter opozorila na zavezanost zdravnikov visokim etičnim merilom. Obenem pa je obsodila senzacionalistično medijsko poročanje o tej zadevi z namenom blatenja zdravnikov.

"Zaradi zavezanosti visokim etičnim merilom pri zdravniškem poklicu ZZS od zdravnikov pričakuje, da je vsako tako poslovanje zakonito in transparentno. Obsojamo pa senzacionalistično poročanje z namenom blatenja zdravnikov, še posebej tistih, ki so dovolili objavo podatkov o sodelovanju z industrijo in bili do medijev korektni ter svoje prihodke iz tega naslova tudi javno pojasnili," piše v sporočilu.

Zbornica je tudi izrazila pričakovanje, da bodo mediji o vseh temah poročali korektno in objektivno, na podlagi dejstev ter da bodo kritični do izjav sogovorcev, ki v izjavah navajajo stališča in jih ne podkrepijo z dejstvi.

Na spletnem portalu 24ur so v torek objavili članek, v katerem ugotavljajo prepletenost farmacevtske industrije in zdravstva v Sloveniji. Po njihovih podatkih se je z bančnega računa enega na drugega lani prelilo 11,5 milijona evrov bruto oziroma 9,6 milijona evrov neto. Pojasnili so, da so analizirali tabele "prenosov vrednosti oziroma sredstev" 22 inovativnih farmacevtskih družb, ki v Sloveniji prodajajo zdravila.

V članku so objavili imena zdravnikov, ki so po ugotovitvah analize od farmacevtske industrije prejeli največ plačil. So pa na portalu opozorili, da je marsikateri "rekorder" med zdravniki ostal skrit, "ker z objavo ni soglašal kot fizična oseba ali pa je našel bolj prikrit način". Na seznamih prav tako ni tistih zdravnikov, ki pri delu uporabljajo medicinske pripomočke, npr. ortopedi.

Sicer so proizvajalci generičnih zdravil v skladu s kodeksom transparentnosti Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj letos drugič razkrili plačila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam. Novartis je lani iz tega naslova plačal 2,25 milijona evrov, od tega so slabih 305.703 evrov namenili za raziskave in razvoj.

Plačila Leka, ki je del Novartisove generične divizije Sandoz, so znašala 985.848 evrov, od tega je bilo 365.230 evrov namenjenih za raziskave in razvoj. Leto poprej so Lekova plačila znašala 966.588 evrov.

Krka je zdravstvenim organizacijam, zdravstvenim delavcem in združenjem bolnikom lani namenila plačila v višini 950.000 evrov, leto poprej pa v višini 656.289 evrov. Kot so pojasnili, se je z objavo imena strinjalo manj kot 50 odstotkov zdravstvenih delavcev, ki so lani prejeli Krkina plačila.

Pliva je lani za plačila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam namenila 228.754 evrov, nekoliko manj kot leto poprej, ko je znesek znašal okoli 330.000 evrov.

V vseh primerih gre predvsem za donacije in plačila za izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, kritje stroškov dogodkov, kot so kongresi in simpoziji, plačilo predavanj, plačilo za sodelovanje zdravnika in bolnišnic pri raziskavah ter razvoju in podobno.

Zdravniki plačila farmacevtske industrije prejemajo kot fizične osebe, pa tudi prek svojih espejev in podjetij ter prek raznih zdravniških društev in združenj, večinoma za storitve in svetovanja, del denarja pa farmacija nakazuje tudi bolnišnicam in zdravstvenim domovom, večinoma za izobraževanja.

V skladu s slovenskimi predpisi zneske na ravni posameznega zdravnika razkrijejo samo, če je ta dal za objavo soglasje, sicer pa farmacevtska družba objavi zbirni znesek. Na ravni podjetij, društev in espejev se objavi ni mogoče izogniti.