c S
Vlada 4,4 milijona evrov namenja sofinanciranju občinskih investicij 18.09.2019 07:26 Ljubljana, 17. septembra (STA) - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin namenila 4,4 milijona evrov. Namenjeni bodo občinam za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo ter investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine.

Občina lahko sredstva pridobi za financiranje stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, financiranje stroškov predhodnih študij, financiranje stroškov investicijske in projektne dokumentacije, financiranje stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter za financiranje stroškov gradbenega nadzora, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.