c S
Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe po zagotovilih pristojnih ministrstev ena prioritet vlade 18.09.2019 07:23 Ljubljana, 17. septembra (STA) - Ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravje sta v odzivu na revizijo računskega sodišča zapisali, da je področje sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe ena izmed prioritet vlade. Na ministrstvu za zdravje tako pripravljajo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, na ministrstvu za delo pa podrobnejše standarde za izvajanje posameznih vrst oskrbe.

Na ministrstvu za zdravje so poudarili, da bo zakon, ki ga pripravljajo, omogočil učinkovit prehod med sistemi socialne varnosti glede na posameznikove potrebe. Zagotavljal bo tudi dostop primerljivih pravic za primerljive potrebe ne glede na okolje, kjer bo uporabnik storitev koristil. "Načrtovan sistem dolgotrajne oskrbe se bo zato tesno prepletal s sistemom socialnega in zdravstvenega varstva. Tako bomo dosegli, da nihče v družbi ne bo prezrt," so zapisali.

Tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti med drugim že potekajo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet institucionalnega varstva. Kot so zapisali, v okviru priprave proračuna za leto 2020 načrtujejo sredstva v višini pet milijonov evrov, ki bodo namenjena vlaganju v domove za starejše. Med drugim v letošnjem letu ministrstvo financira tudi gradnjo varovanega oddelka za 12 oseb, s čimer bodo odpravili težave in zaznane kršitve pri nastanitvi oseb v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov.

Kot so še poudarili na ministrstvu za delo, se iz evropskih sredstev aktualnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike financira projekt transformacije posebnega socialno varstvenega zavoda Dom na Krasu. Cilj projekta v Domu na Krasu je prehod iz institucionalnih na skupnostne storitve, v okviru katerega se bo od 171 stanovalcev zavoda v bivalne enote in stanovanjske skupine v skupnosti preselilo 70 stanovalcev.

Projekt transformacije zavoda v smeri deinstitucionalizacije se pripravlja tudi za Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem, kjer je od skupno 175 stanovalcev zavoda predviden prehod iz institucionalnih na skupnostne storitve za od 60 do 70 stanovalcev, so še navedli na ministrstvu za delo.

Obe ministrstvi sta v odzivu navedli, da bodo ugotovitve računskega sodišča natančno proučili, ministrstvo za delo pa bo v roku 90 dni pripravilo odzivno poročili z navedbo popravljalnih ukrepov, so zapisali.

Računsko sodišče je namreč izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili vlada, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. junija 2018 uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva.

Ugotovili so, da skrb države za zagotavljanje pomoči vsem, ki jo potrebujejo, v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bila zadovoljiva. Vlada ter obe ministrstvi po mnenju računskega sodišča niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem tistim, ki jih potrebujejo, saj niso izkazali, da uresničujejo cilje za zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. Poleg tega niso zagotovili enake obravnave upravičencev, načrtovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe pa ni bilo ustrezno.