c S
Pogoji poslovanja ZZZS ne bodo ugodni 17.09.2019 15:32 Ljubljana, 17. septembra (STA) - Finančni pogoji poslovanja ZZZS kljub večji dovoljeni porabi v letu 2020 glede na letos ne bodo ugodni. Zavod bo namreč moral po besedah njegovega generalnega direktorja Marjana Sušlja eno tretjino povečanih odhodkov, to je 90 milijonov evrov, nameniti za plačilo neporavnanih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev za leto 2019.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je današnji seji obravnaval tudi finančno projekcijo poslovanja zavoda za obdobje 2019-2021. Kot je po seji na novinarski konferenci pojasnil Sušelj, bodo predvideni prihodki v letu 2020 glede na letos večji za 225 milijonov evrov, odhodki pa za 266 milijonov evrov.

Kljub večji dovoljeni porabi v letu 2020 glede na letos z vidika namena porabe na odhodkovni strani finančni pogoji poslovanja ZZZS ne bodo ugodni, saj bo moral zavod 90 milijonov evrov nameniti za plačilo neporavnanih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev, in to zaradi omejitve najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno po odloku za leto 2019.

Hkrati bo ZZZS po Sušljevih besedah letos računovodsko izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 41,2 milijona evrov, dejansko pa bo imel konec leta neporavnane obveznosti v višini 44,8 milijona evrov. Kot je poudaril, zaradi teh zaostankov ni zagotovljena večja širitev programov v letu 2020, ki bi jih bili izvajalci sposobni izvesti in bi lahko prispevali h krajšim čakalnim dobam.

V zadnjih mesecih si je zato vodstvo ZZZS močno prizadevalo za spremembo odloka, ki bi omogočila povečanje najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2020 in s tem za porabo predvidenega presežka iz leta 2019 v letu 2020, vendar je zlasti ministrstvo za finance temu nasprotovalo, je spomnil. Ob tem je opozoril, da je leto 2020 že obremenjeno z dodatnimi obveznostmi v višini 76,5 milijona evrov.

Dodatno naložene obveznosti izhajajo iz sklepov vlade v zvezi z vprašanji splošnega dogovora z aneksom 1 in 2 za leto 2019 ter bodo imele učinek v letu 2020 (41,5 milijona evrov), iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018 (25 milijonov evrov) in iz predvidenega aneksa 3, po katerem ministrstvo za zdravje namerava povečati obseg programov za skrajšanje čakalnih dob v letu 2019 (deset milijonov evrov).

Trajno povečana sredstva za skrajšanje čakalnih dob v obdobju 2018-2020 znašajo 60 milijonov evrov, od tega je bilo 35 milijonov evrov zagotovljenih v letu 2019, še dodatnih pet milijonov evrov pa se bo zagotovilo v letu 2020, je navedel Sušelj. Ob tem je "pogajalce" pozval, da če se bodo dogovorili zdravstveni blagajni naložiti dodatne finančne obveznosti, naj zagotovijo tudi dodatna sredstva.

Za leto 2021 finančna projekcija kaže, da bodo prihodki in odhodki za 197 milijonov evrov večji od predvidenih za leto 2020. Večja bo tudi zmožnost financiranja ZZZS, saj je v letih 2020 in 2021 predvideno sprotno poravnavanje tekočih obveznosti. Predvidoma bo v letu 2021 za povečanje obsega programov in pravic ter za boljše vrednotenje programov glede na potrebe v zdravstvu mogoče nameniti okoli 169 milijonov evrov.

Na današnji seji je upravni odbor ZZZS obravnaval tudi problematiko absentizma na delovnem mestu. Predsednica upravnega odbora Tatjana Čerin je opozorila, da v Sloveniji "število izgubljenih delovnih dni narašča, bolj kot bi pričakovali, in presega evropsko povprečje". Pri tem je bolniška odsotnost v javnem sektorju občutno višja kot v zasebnem.

Tako je ZZZS za plačilo bolniških odsotnosti lani plačal okoli 350 milijonov evrov, letos pa je za ta namen predvidenih 440 milijonov evrov, je pojasnila Čerinova. Po njenih besedah z dodanimi stroški delodajalcev skupna vsota znaša okoli milijardo evrov. Sušelj je dodal, da gre "za kritično dejstvo", ki terja takojšnje sistemsko ukrepanje odločevalcev.