c S
Na kratko iz gospodarstva 16.09.2019 18:08 Ljubljana, 16. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupina Splošna plovba v lasti nemškega ladjarja Döhle ICL se spopada s precejšnjimi finančnimi težavami. V letnem poročilu za lani je zato poslovno stavbo v Portorožu in Vilo San Marco ter polovični delež v Primorskih novicah prerazporedila iz dolgoročnih v kratkoročna sredstva, namenjena za prodajo. Knjigovodska vrednost obeh nepremičnin je konec 2018 znašala 3,2 milijona evrov, prodajata se za 8,7 milijona evrov, 52,45-odstotni delež v Primorskih novicah, ki ga je Splošna plovba pridobila leta 2010, pa je ovrednoten na 1,33 milijona evrov, je v soboto pisal Dnevnik.

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je poslovni coni območja Glančnik v občini Mežica namenila 478.000 evrov podpore, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 302.000 evrov. Kot so sporočili iz vladne službe, je namen projekta ureditev dostopa in dograditev obstoječe komunalne infrastrukture v poslovni coni. S tem bo omogočeno normalno delovanje cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. V okviru naložbe bodo rekonstruirali dovozno lokalno cesto v poslovno cono ter zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo.

Poleg tega je vladna služba izdala tudi odločitev o finančni podpori za CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod v Mestni občini Velenje. Namen naložbe je vzpostaviti oz. urediti mestno kolesarsko omrežje, povezati obstoječe in nove odseke kolesarskih povezav v zvezen sistem povezav ter spodbuditi uporabo koles kot alternativne oblike prevoza za potrebe dnevnih migracij. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je 2,6 milijona evrov, pri čemer bo nekaj manj kot 1,4 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Krka je od 9. do 13. septembra na Ljubljanski borzi odkupila 13.798 lastnih delnic v skupni vrednosti 840.323 evrov. Zdaj jih ima v lasti 1.077.139, kar je 3,285 odstotka vseh, je Krka danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Cinkarna Celje je od 9. do 13. septembra na Ljubljanski borzi odkupila 322 lastnih delnic v skupni vrednosti 60.429 evrov. Zdaj jih ima v lasti 6628, kar je 0,8203 odstotka vseh, je Cinkarna Celje danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Finančna družba KD Group iz Ljubljane je sporočila, da je bila v petek v sodni register vpisana sprememba statuta družbe zaradi znižanja osnovnega kapitala z umikom 204.978 lastnih delnic. Po novem osnovni kapital družbe znaša 82,48 milijona evrov, izdanih delnic z oznako KDHR pa je 2.470.662. Posledično bo KD Group, v katere lasti ostaja 62.201 delnic oz. 2,52 odstotka vseh, z Ljubljanske borze umaknila omenjenih 204.978 delnic in jih izbrisala iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD.

Delničarji družbe GBD BPD iz Kranja so na petkovi skupščini v upravni odbor za čas do izteka mandata 25. aprila 2020 imenovali Slavka Erzarja, Petra Velkavrha in Zorana Klemenčiča. Prva dva nastopita mandat 26. oktobra, zadnji pa 4. novembra. Imenovali so tudi posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje posameznih poslov družbe v letu 2016, predvsem pa pravilnost in objektivnost izračunov količnikov kapitalske ustreznosti in likvidnosti za zadnjih pet mesecev leta 2016 ter pojasnil okoliščine, zaradi katerih je del upravnega odbora izdelal ločeno mnenje k takratnemu letnemu poročilu, je prek spletnih strani Ajpesa danes sporočila GBD BPD.

Delničarji Abanke se bodo 19. septembra sestali na skupščini, na kateri bodo po predlogu imenovali Melito Malgaj in Alenko Vrhovnik Težak za članici nadzornega sveta. Na dnevnem redu je tudi seznanitev s pravili o prejemkih in pravicah članov uprave ter politiko prejemkov Abanke, je Abanka sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza je prenovila trg SI Enter, namenjen izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij. Uvedla je tudi novo segmentacijo trga SI Enter, ki bo razdeljena na segmente basic, advance in progress. V segmenta advance in progress bo poleg delnic, obveznic in komercialnih zapisov po novem mogoče uvrstiti tudi potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami in obveznicami. Borza je sprejela tudi nova pravila SI Enter, ki bodo v veljavo stopila s prvim oktobrom, so prek svojih spletnih strani sporočili iz Ljubljanske borze.