c S
V novogoriški občini pripravljajo strateški načrt dostopnosti 16.09.2019 18:08 Nova Gorica, 16. septembra (STA) - Zavod Dostop za Mestno občino Nova Gorica pripravlja strateški načrt dostopnosti, s katerim želijo postaviti osnove za prijazno okolje za vse prebivalce. Težave z dostopnostjo nimajo le invalidi, pač pa tudi druge skupine prebivalcev, kot so na primer starejši, starši z otroškimi vozički in drugi.

Dostopnost ne pomeni le fizične dostopnosti do določenih stavb ali infrastrukture, pač pa tudi dostopnost do informacij, storitev in drugega.

"Mi smo že pred leti naredili načrt daktilnega sistema, ki je bil pravzaprav strateški načrt za slepe in slabovidne. In taki načrti, ki smo jih delali za slepe in slabovidne, so se izkazali za uporabne tudi za druge skupine invalidov. Tako smo počasi oblikovali strateški načrt dostopnosti, ki zajema vse skupine invalidov," je za STA povedala predstavnica zavoda Andreja Albreht.

Tak pristop k reševanju mobilnosti je zelo dober zaradi tega, ker vključuje hkrati uporabnike, obenem pa je osnova tega, da v občinah iščejo in delajo pametne rešitve za vse, ki so bolj poceni, bolj smiselne in se jih lahko dela tam, kjer so nujno potrebne.

Pri nastajanju strategije se je zavod povezal z goriškimi invalidskimi društvi in zvezami. "Predstavili so nam njihove težave in njihove pobude, obenem pa smo morali upoštevati tudi vse tiste, ki niso vključeni v invalidskih organizacijah. Delamo namreč mesto, ki je dostopno vsem in prijazno za vse," je še poudarila Albrehtova.

Po njenem mnenju lahko Nova Gorica postane najbolj dostopno mesto v Sloveniji. Strateški načrt dostopnosti bodo predstavili mestnim svetnikom na eni od prihodnjih sej, po njegovi potrditvi pa ga bodo morali tudi uresničiti.

To seveda ne pomeni le mobilne dostopnosti, pač pa bodo potrebna tudi različna izobraževanja, da bodo javne ustanove in drugi dostopni vsem. Tu je Albrehtova izpostavila predvsem pomen informacijskih točk, receptorjev in drugih, ki bodo morali znati razumeti in odgovoriti vsem, tudi mogoče gluhim ali slepim osebam, osebam s težavami v duševnem razvoju in drugim.

Na predstavitvi strateškega načrta dostopnosti, ki sta jo pripravila občina in zavod, so pred sicer maloštevilnimi obiskovalci večkrat poudarili, da je sodelovanje med različnimi invalidskimi organizacijami pripeljalo do neke dobre osnove, na kateri pa bo potrebno graditi v prihodnje. Obenem bodo pripravili popis ovir, ki jih bo potrebno odpraviti v okviru vzdrževalnih del in sprejeti akcijski načrt za prihodnja štiri leta.