c S
Strateško razvojni program slovenjgraške bolnišnice tudi kot povabilo kadru 17.09.2019 14:05 Slovenj Gradec, 17. septembra (STA) - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec imajo po več kot desetletju spet sprejet petletni strateško razvojni program, v katerem so zapisani načrti za razvoj stroke in potrebna vlaganja. Z vizijo želi bolnišnica tudi privabiti nov kader. To ji sicer deloma že uspeva, saj ima danes zaposlenih 17 specialistov več kot pred dvema letoma, a še vedno premalo.

Strateško razvojni program Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje 2019-2023, ki so ga v bolnišnici pripravili tudi zaradi zahtev iz postopka sanacije, je svet bolnišnice potrdil na zadnji seji prejšnji teden, vodstvo bolnišnice pa ga je podrobneje predstavilo na današnji novinarski konferenci.

V strateško razvojnem programu je bolnišnica zastavila nadaljnji razvoj stroke in potrebne naložbe, med katerimi pa večje naložbe finančne podpore še nimajo odobrene oz. bolnišnica zadnje nima sredstev, a so po besedah direktorja bolnišnice Janeza Lavreta nujno potrebne, "če želimo, da se bolnišnica na tem prostoru razvija tako prostorsko kot strokovno".

Direktor je izpostavil naložbi v nadomestno gradnjo za t. i. klošter in nadomestno gradnjo za stari kirurški blok. Skupno so novogradnje ocenjene na okoli 50 milijonov evrov. Dodatno dokument predvideva tudi nakup dražjih aparatur v skupni ocenjeni vrednosti sedem milijonov evrov do leta 2023.

Od teh je Lavre omenil nova angiografski aparat in t.i. SPET CT. Oba aparata sta skupno ocenjena na štiri milijone evrov, bolnišnica pa bi ju zaradi dotrajanosti obstoječih nujno potrebovala, je povedal Lavre. So pa tovrstne naprave pomembne ne le za bolnike in izvajanje predvidenega programa, hkrati lahko prav s tovrstnimi naložbami, ki prinašajo tudi možnost izvajanja dodatnih dejavnosti, v bolnišnico pridobijo dodaten strokovni kader.

Poleg stimulativnega strokovnega okolja si v bolnišnici v tem smislu prizadevajo tudi za ustvarjanje prijetnega delovnega vzdušja, sta danes izpostavila Lavre in strokovna direktorica bolnišnice Jana Makuc.

V bolnišnici bi lahko trenutno zaposlili več kot deset dodatnih zdravnikov, največ internistov in specialistov urgentne medicine, pa tudi ortopede, urologe, pulmologe in nekatere druge specialiste. Trenutno je v bolnici zaposlenih 106 zdravnikov specialistov, kar je 17 več kot leta 2017, in 39 specializantov.

Glede razvoja stroke so sicer v bolnišnici v petletnem strateško razvojnem programu zapisali prizadevanja za uravnotežen razvoj stroke, hkrati pa krepitev področij, po katerih je bolnišnica širše bolj znana. To so zdravljenje redke Fabryjeve bolezni ter področji urologije in zdravljenje debelosti.

V koroški bolnišnici sicer danes, podrobno kot drugje, s predstavitveno stojnico v avli bolnišnice in izvajanjem ankete obeležujejo prvi mednarodni dan varnosti bolnikov. "Gre za pomembno temo. Tudi bolnike moramo ozavestiti in jih spodbuditi k razmišljanju o tem, na kakšen način lahko sami prispevajo k varnosti," je izpostavila strokovna direktorica slovenjgraške bolnišnice. Kot je dodala, lahko določene odločitve bolnikov, njihova dejanja in zavzetost za sodelovanje pomembno prispevajo k varnosti celotne oskrbe.