c S
Popravljalni ukrepi Občine Šentrupert le delno zadovoljivi 16.09.2019 10:01 Ljubljana, 16. septembra (STA) - Računsko sodišče je popravljalne ukrepe pri reviziji pravilnosti dela poslovanja Občine Šentrupert ocenilo kot delno zadovoljive. S tem je občina kršila obveznost dobrega poslovanja, so na računskem sodišču zapisali v porevizijskem poročilu.

Računsko sodišče je namreč ob reviziji poslovanja Občine Šentrupert v letu 2016 za mnoga področja občini izreklo negativno mnenje. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti v izvajanju proračuna, izplačevanju plač, javnih naročilih in zadolževanju.

Zato je računsko sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila. V njem bi morala občine izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Medtem ko je nekatere popravljalne ukrepe, ki jih je sprejela občina, računsko sodišče ocenilo kot zadovoljive, pa sta dva izmed ukrepov le delno zadovoljiva.

Občina se je namreč med drugim tudi dolgoročno zadolžila, čeprav je presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil, sklenila je dogovore, ki imajo naravo dolgoročne zadolžitve, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ter se zadolžila tudi za tekoče odhodke, hkrati pa ministrstvu za finance ni posredovala popolnih podatkov in vseh potrebnih dokumentov o stanju zadolženosti občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Nepravilnosti, ki jih občina ni odpravila, se nanašajo na podatke o zadolženosti in posredovanje podatkov ministrstvu za finance v zvezi s kreditom, ki ga je najela družba Energetika Šentrupert.

Kot je zapisano v porevizijskem poročilu, je Občina Šentrupert od družbe Energetike Šentrupert pridobila sklenjeni kreditni pogodbi, vendar ji družba še vedno ni posredovala podatkov o stanju zadolžitve, prav tako je občina k temu ni pozvala. Omenjeni kreditni pogodbi je občina sicer posredovala ministrstvu za finance, vendar pa ministrstvu za finance ni poročala o stanju zadolžitve na dan 31. 12. 2018.

Ker sta omenjena popravljalna ukrepa delno zadovoljiva, je Občina Šentrupert kršila obveznost dobrega poslovanja, je v porevizijskem poročilu zapisalo računsko sodišče.