c S
Finančni ministri EU o blaženju podnebnih sprememb 15.09.2019 08:23 Helsinki, 14. septembra (STA) - Finančni ministri EU so danes zaključili dvodnevno neformalno zasedanje Helsinkih, ki se ga je udeležil tudi slovenski finančni minister Andrej Bertoncelj. Med temami so bile v ospredju podnebne teme in pregled delovanja fiskalnih pravil, so sporočili z ministrstva za finance.

Ministri so se osredotočili na okrepljeno ukrepanje na področju podnebnih sprememb in med drugim odprli razpravo o vlogi obdavčitve energije pri blaženju podnebnih sprememb. Večina je menila, da bi z nekaterimi spremembami EU energetske direktive iz leta 2011 lahko prispevali k doseganju podnebnih ciljev. Nekateri so opozorili, da je treba upoštevati učinke na konkurenčnost in socialne vidike.

Slovenija glede revizije energetske direktive meni, da bi morala nasloviti vprašanja, kot so zvišanje najnižjih stopenj trošarin in ustrezno razmerje med obdavčitvijo energentov glede na njihovo energetsko vsebnost ter izpuste toplogrednih plinov. "Govoriti je treba tudi o prenovi določb izvzetja iz obdavčitve in opcijskih oprostitev obdavčitve z namenom njihove opustitve in preoblikovanja, tako da ne omogočajo okolju škodljivega subvencioniranja rabe goriva," so povzeli na ministrstvu.

Kot so dodali, je treba nasloviti tudi vprašanje načina obdavčitve alternativnih goriv ter uvedbe nadzora nad gibanjem utekočinjenega zemeljskega plina in nekaterih mazalnih olj. Z ustrezno prenovo sistema obdavčitve energije, ki ne bi več dopuščala neučinkovite rabe energije, bi bil opravljen odločilen korak tudi na področju podnebnih ukrepov, saj je za to problematiko potrebno usklajeno ukrepanje na ravni EU.

Finančni ministri so se v razpravi o uniji kapitalskih trgov osredotočili na potrebne dodatne ukrepe za vzpostavitev povezanih in likvidnih kapitalskih trgov, krepitev evropskega gospodarstva ter spodbujanje bolj povezanega in stabilnega finančnega sistema. Potrebni so dodatni naložbeni produkti, ki bi mobilizirali naložbe malih vlagateljev in spodbudili naložbe institucionalnih vlagateljev, izkoristiti je treba tudi priložnosti digitalizacije.

"Slovenija pozdravlja napore pri prizadevanjih za učinkovito unijo kapitalskih trgov ter trden in učinkovit finančni trg EU. To bi namreč olajšalo čezmejno vlaganje in privabilo več tujih naložb, kar bi na daljši rok vodilo v stabilnejši, odpornejši in konkurenčnejši finančni sistem EU," so zapisali na ministrstvu.

Ministri so govorili tudi o hibridnih grožnjah, ki predstavljajo izzive kibernetske varnosti in bi lahko ogrozile informacijsko-komunikacijske infrastrukture finančnega sistema. Strinjali so se, da je treba okrepiti odpornost finančnega sistema na hibridne grožnje, ki bi ogrozile njegove vitalne funkcije. Med možnimi ukrepi pa so bili omenjeni testiranje pripravljenosti nacionalnih sistemov, izmenjava informacij in sodelovanje med pristojnimi organi tako na nacionalni ravni in čezmejno.

Razprava je potekala tudi o učinkovitosti fiskalnih pravil v EU. Treba bo poiskati ravnotežje med transparentnostjo, enostavnostjo in fleksibilnostjo pravil. Minister za finance Bertoncelj je ob tem dejal, da so pravila pripomogla k znižanju dolga in deficita v državah članicah EU ter se zavzel za pregled preventivnega dela pakta stabilnosti in rasti.

Ministri so razpravljali še o ekonomskem stanju v evrskem območju ter povečanju učinkovitosti javnih financ. Slovenija meni, da bi bilo treba pregledati ozka grla v fazi izvajanja pregledov izdatkov in se osredotočiti na srednjeročno obdobje. Uskladitev pregledov porabe z večletnimi proračuni bi bila še posebej pomembna v primeru pregledov kapitalskih izdatkov glede na dolgoročno razsežnost javnih naložb.

Evroskupina v vključujočem formatu je nadaljevala razpravo o proračunskem instrumentu za konvergenco in konkurenčnost, glede katerega je Evropska komisija že pripravila predlog uredbe, ki operacionalizira njegovo upravljanje. V prihodnjih mesecih se bo Evroskupina posvetila tudi financiranju in pravilom za alokacijo sredstev, so še navedli.