c S
Kmalu naj bi bil znan izvajalec gradnje dvigal v mariborski kirurški stolpnici 16.09.2019 07:11 Maribor, 15. septembra (STA) - V UKC Maribor že več let napovedujejo izgradnjo dodatnih dvigal v kirurški stolpnici, s čimer bi izboljšali požarno varnost v stavbi. Postopek, ki ga vodi ministrstvo za zdravje, se vleče že več let, a zdaj naj bi se vendarle premaknilo. "Podpis pogodbe z izvajalcem je predviden konec leta in s tem tudi začetek investicije," pravijo na ministrstvu.

Ministrstvo za zdravje je konec julija izdalo sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniških del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici. "V teku je postopek s pogajanji. Dokumentacija je bila kandidatoma posredovana 21. avgusta, odpiranje ponudb bo 23. septembra, sledijo pogajanja in izdaja odločitve o oddaji naročila, podpis pogodbe ter začetek izvajanja investicije," so za STA povedali na ministrstvu za zdravje.

Ker je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem predviden konec leta, rok za izvedbo pa je 15 mesecev, je pričakovati, da bodo dvigala zgrajena konec prihodnjega leta ali v začetku leta 2021.

Namen investicije je povečati požarno varnost v stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor z izgradnjo dodatnega gasilskega požarnega dvigala, s katerim bo v primeru požara možen hiter dostop gasilcev v višja nadstropja in olajšana evakuacija bolnikov iz stavbe.

Trenutno so znotraj 16-nadstropne stolpnice štiri dvigala, ki pa so močno obremenjena, saj so namenjena tako bolnikom in osebju kot obiskovalcem. Z njimi premikajo tudi bolniške postelje in vozičke z zdravili ali drugo opremo.

Ministrstvo za zdravje je prvi razpis za izgradnjo dodatnih dvigal objavilo pred štirimi leti, a nobena od prejetih ponudb ni ustrezala zahtevam.

Ocenjena vrednost javnega naročila zdaj znaša 3,9 milijona evrov brez DDV oziroma 4,8 milijona evrov z DDV, kar je skoraj enkrat več kot se je ocenjevalo ob objavi prvega razpisa. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za zdravje.