c S
V Kranju priprave na ureditev nove poslovne cone in ceste 16.09.2019 07:11 Kranj, 15. septembra (STA) - Kranjski obrtniki pozivajo mestne svetnike, naj podprejo čimprejšnjo izgradnjo ceste in ostale potrebne infrastrukture za novo poslovno cono Hrastje. Kranjski župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da postopki tečejo in da jih ni mogoče prehiteti, ter da bi lahko nova poslovna cona zaživela čez dve leti.

Nova poslovna cona je dolgoletna želja kranjskih obrtnikov in podjetnikov. Potrebo po gradnji novih, večjih prostorov, je izkazalo že 16 investitorjev, ki bi skupaj potrebovali približno 110.000 kvadratnih metrov zemljišč, dodatne proizvodnje površine pa potrebuje tudi Agromehanika, ki že leta posluje na lokaciji v Hrastju.

Direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj Daniela Žagar in predsednik zbornice Ludvik Kavčič sta zato na kranjske mestne svetnike naslovila pobudo za izgradnjo ceste in infrastrukture za novo poslovno cono, saj je ta osnoven pogoj, da se aktivnosti v coni lahko začnejo. Pogodbe z lastniki zemljišč za samo cono so namreč že sklenjene, v pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt za to območje.

"Edina ovira za investitorje je dostop, torej cestna povezava do cone. Pred nakupom zemljišča in začetkom gradnje investitorji potrebujejo le še jasen in resen signal, da bo občina cesto tudi zgradila," so poudarili na zbornici in dodali, da je treba pripraviti ustrezne dokumente, oceniti stroške in v občinskem proračunu za prihodnje leto umestiti zadostna sredstva za odkupe zemljišč in prvo fazo izgradnje ceste.

Kranjski župan ureditev nove poslovne cone podpira, postavil jo je tudi med prioritete predvolilnega programa. "Na tem projektu intenzivno delamo, ampak se ne da nič prehitevati," je za STA povedal Rakovec, ki predvideva, da bo aprila mestni svet dokončno sprejel podrobni prostorski načrt za to območje.

Vzporedno mora teči izgradnja infrastrukture, v katero sodi tudi cestna povezava. Rakovec je pred dnevi na obisku Direkcije RS za infrastrukturo izpostavil, da je izgradnja ceste do industrijske cone v bistvu trenutno kranjski infrastrukturni projekt številka ena. Računa, da se bo čez pol leta začela pridobivati projektna dokumentacija in da bi v dveh letih lahko cona dejansko zaživela.

Ključna prometna ureditev bo predvsem priključitev ceste za cono na obstoječo cesto Šenčur - Kranj. Kot je povedal Rakovec, so dogovorjeni z direkcijo in Družbo za avtoceste v RS dogovorjeni, da se uredi krožišče s kraki proti poslovni coni, proti Šenčurju in proti Kranju ter s priključkom na avtocesto.

Župan je napovedal, da bodo industrijsko cono povezali tudi s kolesarskimi potmi. V načrtu je, da bodo na obstoječi kolesarski poti od Planine proti Hrastju, prihodnje leto zgradili most, s katerim se bodo kolesarji in pešci izognili prečenju zelo prometne magistralke.