c S
Svet zavoda Pomurskih lekarn vztraja pri enotnih lekarnah, soboška občina pa pri svojih 16.09.2019 07:15 Murska Sobota, 15. septembra (STA) - Člani sveta zavoda Pomurskih lekarn ugotavljajo, da sedanja regijska organiziranost javne lekarniške dejavnosti v Pomurju zagotavlja optimalno preskrbo prebivalstva z zdravili, zato nasprotujejo razbijanju enovitih Pomurskih lekarn. Soboška občina pa vodi vse postopke za ustanovitev novega zavoda Lekarne Murska Sobota.

Spor med vodstvom soboške občine, ki Pomurskih lekarnam očita, da ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju, zdravila pa kupujejo z neposrednimi pogodbami z določenimi dobavitelji, in lekarnami, kjer trdijo, da delajo enako vsi v državi, ostaja brez razpleta.

Soboška občina je tako že kupila poslovne prostore v Murski Soboti, kjer je ena od petih soboških poslovalnic Pomurskih lekarn, kjer naj bi začel delovati novoustanovljeni lekarniški zavod Lekarne Murska Sobota, Pomurske lekarne pa načrtujejo odkup dveh poslovnih prostorov, v katerih sta njihovi poslovalnici v Lendavi in Gornji Radgoni.

Na sredini seji sveta zavoda je v. d. direktorja Pomurskih lekarn Ivan Zajc znova pojasnjeval, da sami poslujejo enako kot drugi javni zavodi v državi in da očitki vodstva soboške občine ne držijo, ker da je cena določena za celotno državo s pogajanji med izdelovalci zdravil in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Srečko Đurov, predstavnik soboške občine v svetu zavoda, pa je vztrajal pri očitkih Zajcu, da ni naredil vsega za nižje cene oziroma večje popuste, kjer pa je imel možnost.

Zaradi različnih razlag o postopkih oblikovanja cen so člani sveta sklenili, da bodo na prihodnjo sejo povabili predstavnika zavarovalnice, ki jim bo to pojasnil.

Člani sveta so sklenili tudi, da morajo dobiti izračune vrednosti vložka Pomurskih lekarn v družbo Galex, da bodo preverili navedbe soboške občine, ki jih je poslala občinam ustanoviteljicam in po katerih naj bi bile slednje oškodovane s privatizacijo Galexa. Pomurske lekarne so bile nekoč njegov največji posamični lastnik, zdaj pa je v lasti kapitala iz Rusije.

Đurov, ki je tudi direktor občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, a se je prijavil na razpis za načelnika Upravne enote Maribor, je člane sveta obvestil, da ob izbiri za načelnika ne bo več član sveta in bo soboška občina imenovala novega predstavnika, če bo menila, da je to, zdaj ko ustanavlja svoj zavod, smiselno.

Soboška občina je postopke za izstop iz ustanoviteljstva javnega zavoda Pomurske lekarne, razdelitev njihovega premoženja ter ustanovitev novega javnega zavoda, ki bo opravljal lekarniško dejavnost na njenem območju, začela junija. Razlog je v tem, da ni odstopil v. d. direktorja Pomurskih lekarn Ivan Zajc.