c S
KPK za zakonsko ureditev sankcioniranja izvoljenih nosilcev javnih funkcij 13.09.2019 07:21 Ljubljana, 12. septembra (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije je na DZ ter na ministrstvi za javno upravo in za pravosodje naslovila pobudo za uvedbo ustreznih mehanizmov sankcioniranja članov predstavniških teles na državni in lokalni ravni ter županov. Komisija namreč ugotavlja, da ni vzpostavljenega učinkovitega uveljavljanja politične odgovornosti, so sporočili iz KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri obravnavi posameznih primerov kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovila, da slovenski pravni red ne predvideva učinkovitega mehanizma sankcioniranja nekaterih izvoljenih nosilcev javne funkcije v primeru nezakonitega oziroma neitegritetnega ravnanja. Gre za poslance, državne svetnike, občinske svetnike in župane.

Zato v KPK menijo, da bi bilo treba zakonodajo spremeniti tako, da bi omogočala učinkovito ukrepanje zoper nosilce javnih funkcij. Obenem pa ugotavljajo, da je v slovenskem političnem prostoru zavedanje o pomenu integritete oziroma ohranjevanju določenih etičnih standardov, ki bi jih funkcionarji morali izkazovati, še na dokaj nizki ravni.

Ukrepi so lahko različni, pomembno pa je, da so učinkoviti, sorazmerni z vrsto kršitve ter da odvračajo storilca od prihodnjih kršitev oziroma druge nosilce javnih funkcij od podobnih dejanj. Med možnostmi sankcij v KPK navajajo opomin, suspenz oziroma prepoved udeležbe na sejah organa, zniževanje plače ali drugih prejemkov in izključitev oziroma odpoklic.

Komisija je na DZ in omenjeni ministrstvi poleg pobude danes naslovila še svoje mnenje o predlagani noveli zakona o poslancih, ki jo je poleti vložila skupina 74 poslancev. Z njo ti predlagajo odpravo že veljavnih sankcij v primeru neodprave ugotovljene nezdružljivosti funkcij.

Komisija je sicer pozdravila predlagateljevo namero po enotnosti in večji jasnosti ureditve nezdružljivosti opravljanja funkcije poslanca s postopkovnega vidika ugotavljanja nezdružljivosti. Nikakor pa se ne more strinjati z odpravo kakršnekoli sankcije v primeru, ko posameznik v določenem roku nezdružljivosti ne odpravi, so še zapisali v KPK.