c S
Vlada o gospodarskih temah 12.09.2019 15:50 Ljubljana, 12. septembra (STA) - Vlada se je seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj, ki jo je pripravil Umar. V luči znižanja napovedi gospodarske rasti je sprejela sklep, da se na vseh ministrstvih linearno zmanjša načrtovane proračunske odhodke za leto 2020. Vlada je razrešila tudi glavno okoljsko inšpektorico in na položaj kot v.d. imenovala Dragana Matića.

Vlada se je seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj, ki jo je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ta pričakuje, da se bo gospodarska rast letos umirila in nato v prihodnjem letu ostala podobna. Ob obravnavi jesenske analize je bil soglasno sprejet sklep, da se pri pripravi proračuna za leto 2020 na vseh ministrstvih linearno zmanjša načrtovane odhodke za skupaj 100 milijonov evrov in tako ostane v okviru fiskalnega pravila.

Vlada je s položaja glavne inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor razrešila Dragico Hržica in na njen položaj kot vršilca dolžnosti imenovala Dragana Matića. Nekdanji poslanec SMC bo na čelu direktorata do imenovanja glavnega inšpektorja inšpektorata, vendar največ do 15. marca 2020.

Na seji je vlada sprejeta tudi sklep, da se s položaja generalnega direktorja direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo razreši Jožeta Prikeržnika in za vršilca dolžnosti na položaj imenuje Danila Antona Ranca. Slednji bo mandat prevzel v petek, direktorat pa bo vodil do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je izdala uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Predhodno je vlada že določila, da se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci ob dveh dogodkih, in sicer ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča (spominski kovanec za dva evra) in ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (zbirateljski kovanec).

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava prenese s koncesionarja, družbe Sava Turizem, na novega koncesionarja, družbo Terme Lendava. Za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem je pooblastila ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

Vlada se je seznanila z informacijo o izdelavi predhodne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija. Pobuda za ocenjevanje se da ob naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah, če je ocenjeno, da je nastale škode za okoli 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna v tekočem letu in če je v večjem obsegu nastala škoda na kmetijskih kulturah tako, da so poškodovane nad 30 odstotkov, so pojasnili na vladi.

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v lanskem letu ter njihovi zadolženosti na zadnji dan lanskega leta. Skupna zadolženost občin se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 11,3 milijona evrov in je konec lanskega leta znašala 852,9 milijona evrov oziroma 1,86 odstotkov BDP. Od tega so 84 odstotkov predstavljali dolgovi občin in 16 odstotkov dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca je lani znašal 414 evrov. Poročilo bo vlada poslala v DZ.

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu memoranduma o soglasju med ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za nove in obnovljive vire energije Indije o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije. Strani nameravata memorandum podpisati ob robu obiska indijskega predsednika Rama Natha Kovinda v Sloveniji, ki bo potekal med 15. in 17. septembrom.

Vlada se je seznanila s poročilom o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke v obdobju v obdobju 2018 in prvo polovico letošnjega leta. Komisija se je sestala na enem skupnem srečanju, do sedaj pa se v nobenem trenutku ni ukvarjala z reševanjem problematike izbire izvajalca za gradnjo slovenskega dela druge cevi.