c S
V zdravstvenih zavodih še vedno zadržani glede izplačil nagrad družinskim zdravnikom po podjemnih pogodbah 11.09.2019 17:09 Kranj/Maribor/Ajdovščina, 11. septembra (STA) - Najbolj obremenjeni družinski zdravniki in medicinske sestre vsaj v Kranju in Mariboru še niso dobili nagrad, ki jim jih omogoča zadnji aneks k splošnemu dogovoru v zdravstvu. V Mariboru jih bodo izplačali prek podjemnih pogodb, medtem ko direktorica kranjskega zdravstvenega doma Lilijana Gantar Žura še vedno dvomi v zakonitost takih izplačil.

Vlada je aneks št. 2 k splošnemu dogovoru sprejela julija, z njim so se odzvali na opozorila preobremenjenih družinskih zdravnikov, ki so na težave opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi. Aneks je opredelil nagrajevanje v višini od štiri do 20 odstotkov osnovne plače, ki bi ga bili deležni zaposleni v najbolj obremenjenih ambulantah, a se je zapletlo pri načinu izplačila.

Na ministrstvu za zdravje so jih napotili na izplačilo prek podjemnih pogodb, a so v zdravniškem sindikatu Fides in v vodstvih nekaterih zavodov ocenili, da tak način ni primeren in celo, da bi bil nezakonit. Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije zadolžil, naj preveri ustreznost pravnih podlag.

Na ministrstvu za zdravje so spomnili, da je minister Aleš Šabeder na podlagi določbe zakona o zdravstveni dejavnosti 25. julija izdal sklep o posebnih programih na primarni ravni. "Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko na podlagi tega sklepa sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izplačilo dodatnih sredstev namenjenih za nagrajevanje timov," so zapisali na ministrstvu.

Pritrdili so jim na Finančni upravi RS (Furs). Tudi tam so spomnili, da zakon o zdravstveni dejavnosti dovoljuje sklepanje podjemnih pogodb, ko gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja. "V obravnavanem primeru je minister za zdravje izdal sklep o posebnih programih na primarni ravni, v katerem je določil pravila sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi," so zapisali.

Tudi v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so že pred dnevi ocenili, da navodilo ministrstva "ni nezakonito".

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura je za STA priznala, da bi bilo izplačilo prek podjemnih pogodb možno, a je za zdravnike manj ugodno. A je dodala, da je težava tudi v tem, kako to pravno formulirati, saj se prek podjemnih pogodb plačuje delo, ki je izkazano opravljeno izven delovnega časa. "Stvari niso še čisto jasne in ne vem, kako so si na ministrstvu to zamislili," je izpostavila. Zato zdravstveni dom Kranj teh nagrad še ni izplačal.

Na Fursu so pojasnili, da se plačila iz tega naslova davčno obravnavajo po 38. členu zakona o dohodnini. "Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je vsak prejeti dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec za normirane stroške v višini 10 odstotkov od doseženega dohodka. Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 odstotkov, izračun opravi izplačevalec kot plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja," so navedli.

Ob tem so na Fursu dodali, da niso pristojni za presojo skladnosti sprejetih pravil o sklepanju podjemnih pogodb z aneksom k splošnemu dogovoru, prav tako tudi ne za presojo pravilnosti izvedbe sklepanja podjemnih pogodb z vidika delovno pravne zakonodaje ter zakonodaje o zdravstveni dejavnosti. Prav tako so se za nepristojne zaradi načina izplačila prek podjemnih pogodb izrekli na ministrstvu za javno upravo. Na ministrstvu za zdravje pa so zapisali, da je za zakonitost in namensko rabo sredstev pri izplačevanju dodatnih sredstev, namenjenih za nagrajevanje timov, odgovorno poslovodstvo izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki lahko sklepa podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

Tudi v mariborskem zdravstvenem domu teh dodatkov še niso izplačali. Ko jih bodo, pa jih bodo v skladu z usmeritvijo ministrstva za zdravje izplačali prek podjemnih pogodb. Te pa se v njihovem zavodu "izplačujejo zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec", so danes povedali za STA.

Družinski zdravniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so se na začetku tega meseca odločili, da bodo kolektivno odpoved, s katero so zagrozili, preložili na nedoločen čas. A so napovedali, da se bodo pri delu strogo držali sprejetih standardov in normativov, kar pomeni, da si bodo za bolnike vzeli več časa. "Trenutno večjih odstopanj zaradi omenjenega ukrepa v ambulantah še ni zaznati," je danes povedala njihova predstavnica, v. d. predstojnice enote za splošno zdravstveno varstvo v zdravstvenem domu Maja Arzenšek.

V kranjskem zdravstvenem domu so sicer v minulih tednih splošni zdravniki preklicali odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so jih zaradi preobremenjenosti podali spomladi, odšli sta le dve zdravnici, ki sta to že predhodno napovedali. Kljub trudu pri iskanju dodatnih zdravnikov, ti v Kranju še naprej ostajajo bolj obremenjeni od slovenskega povprečja, čeprav že od začetka leta ne vpisujejo več novih bolnikov.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina, kjer so se razmere po odhodu nekdanje direktorice umirile, nihče od zdravnikov ni odšel, iščejo pa nove zdravnike na pediatriji, ginekologiji in v družinski medicini. Pri dežurstvih jim pomagajo zdravniki iz drugih zavodov, je za STA dejal direktor Egon Stopar. Dodal je, da tudi oni zaradi čakanja na pojasnila nagrad še niso izplačali.