c S
Jesen v slovenjgraško bolnišnico prinaša nekatere kadrovske in organizacijske spremembe 11.09.2019 10:35 Slovenj Gradec, 11. septembra (STA) - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki je ob polletju poslovala z ocenjenim primanjkljajem v višini 418.000 evrov, jesen prinaša nekatere organizacijske spremembe. Strokovni svet je potrdil vzpostavitev dveh novih oddelkov, kar predstavlja korak naprej v razvoju teh dejavnosti v bolnišnici. Nekaj je tudi kadrovskih sprememb.

Strokovni svet bolnišnice je na torkovi seji potrdil spremembo akta o podrobnejši organizaciji v bolnišnici, s čimer ta na novo vzpostavlja oddelek za ortopedijo in oddelek za nevrologijo. "Skladno z razvojem stroke je bil že čas, da se ta dva oddelka osamosvojita, s čimer bomo dosegli boljšo obravnavo bolnikov in hitrejši razvoj stroke na tem področju," je za STA pojasnil direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre in dodal, da gre predvsem za organizacijsko spremembo.

V koroški bolnišnici je tudi nekaj kadrovskih sprememb na vodstvenih položajih. Nedavno je bila razrešena dosedanja pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo Tina Vetter, na to mesto pa je bil s 1. septembrom kot v. d. imenovan Bojan Krznar. V bolnišnici je nova tudi v. d. predstojnice oddelka za pediatrijo, to je od 1. septembra Anita Kušej Jošt, potem ko je prejšnja predstojnica Katarina Rednak Paradiž odšla v Zdravstveni dom Velenje, je povedal Lavre.

Koroška bolnišnica, ki je po noveliranem sanacijskem programu za letos predvidela uravnoteženo poslovanje, je sicer zaradi neizvedenega predvidenega ambulantnega programa predvsem na področjih urologije, ortopedije in pri radioloških storitvah, ter zaradi preseganja programa na področju interne medicine, gastroenterologije, endokrinologije in pri kirurških strokah, ob polletju poslovala s primanjkljajem.

Ta po zdajšnjih ocenah znaša 418.000 evrov, kar pa je glede na enako obdobje lani za 200.000 evrov manj, je po torkovi seji sveta bolnišnice, ki se je seznanil s polletnim poslovanjem, danes povedal direktor bolnišnice Lavre.

"Če bi dosegli dogovor z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o internih prestrukturiranjih, bi bilo poslovanje uravnoteženo," je dejal opozoril. To velja tudi za celoletno poslovanje, ki je po noveliranem sanacijskem in finančnem načrtu predvideno kot uravnoteženo. Če dogovora ne bo, bo poslovanje negativno, je dodal Lavre in pojasnil, da bi v bolnišnici lahko takoj zaposlili 12 zdravnikov, s tem pa bi tudi lahko opravili ves predviden program.

Svet slovenjgraške bolnišnice je v torek potrdil tudi strateško-razvojni program bolnišnice za obdobje 2019-2023. Glavne usmeritve tega programa so, da bolnišnica rabi nove prostore za operativne dejavnosti, kar predvidevajo v okviru nadomestne gradnje za t. i. klošter in z novim kirurškim blokom. Skupno so novogradnje ocenjene na okoli 50 milijonov evrov.

Strateški dokument predvideva tudi razvoj na več strokovnih področjih in s tem povezan nakup dražjih aparatur v skupni ocenjeni vrednosti sedem milijonov evrov do leta 2023. Prav tako dokument predvideva nadaljnje aktivnosti pri robotizaciji bolnišnice. Glede tega je danes Lavre povedal, da skupaj s drugimi partnerji pripravljajo prijavo na razpis za evropska sredstva, ki naj bi jo oddali februarja.

Glede trenutnih naložb pa je Lavre povedal, da poteka razpis za nakup in najem dela računalniške opreme, med drugim digitalnih diktafonov in kamer, potekajo pa tudi pogovori o novem javnem naročilu za izbiro čistilnega servisa.