c S
Vlada namenja pol milijona evrov skladu za regionalni razvoj 11.09.2019 07:45 Ljubljana, 10. septembra (STA) - Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja s sedežem v Ribnici se bo v kratkem obogatil za blizu pol milijona evrov. Ta denar bo porabil v skladu s svojim poslovnim in finančnim načrtom za leti 2018 in 2019, predvsem za ugodna posojila.

Kot so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje, je vlada na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela sklep, da se za povečanje namenskega premoženja sklada razporedi sredstva od kupnin od prodaje državnega premoženja. Gre za skupaj 478.682 evrov.

Na skladu nameravajo dodatna sredstva nameniti za različne programe spodbud, prvenstveno za ugodna posojila. Ključni programi pa so namenjeni spodbujanju podjetništva, s posebnim poudarkom na obdelavi in predelavi lesa oziroma na snovni in energetski učinkovitosti, spodbudam za občine z dodeljevanjem ugodnih posojil za financiranje lokalne in regionalne javne infrastrukture, spodbudam za kmetijstvo in gozdarstvo ter spodbudam za dvig gospodarske osnove na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.