c S
V kranjski občini prek energetskega pogodbeništva sanirali 22 stavb 10.09.2019 17:01 Kranj, 10. septembra (STA) - Dobro leto dni po podpisu pogodbe med Mestno občino Kranj in konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne so danes v Kranju predstavili izvedeno energetsko prenovo 22 stavb v lasti občine. S podobnimi projekti energetskega pogodbeništva bodo v Kranju, ki v Sloveniji velja za pionirja na tem področju, nadaljevali tudi v prihodnje.

V okviru projekta so celovito energetsko prenovili deset objektov, med katerimi sta bila poleg nekaterih šol tudi občinska stavba in Prešernovo gledališče Kranj. Delne energetske prenove pa je bilo deležnih 12 objektov v občinski lasti, na katerih so izvedli posamične ukrepe za energetsko učinkovitejšo rabo energije in energetsko upravljanje, ki so ga med drugim uvedli za Grad Khislstein in mestno knjižnico.

Kot je povedal Jože Torkar iz Petrola, je šlo za izredno obsežen projekt. Prenavljali so tako ovoje stavb kot stavbno pohištvo, izvajali pa so tudi tehnološke ukrepe. Skupni letni prihranek pri energiji na vseh objektih skupaj bo znašal približno 400.000 evrov, kar pomeni znižanje izpustov za 1300 ton letno, kolikor ogljikovega dioksida vsrka približno 65.000 dreves.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je izpostavil, da za občino niso ključni finančni prihranki, ki so sicer res veliki, ampak je predvsem pomemben prispevek k ohranjanju in izboljšanju življenjskega okolja. Zato so velik poudarek dali tudi menjavi ogrevalnih sistemov s prehodom na obnovljive vire energije.

"Mestna občina Kranj želi s projektom energetskih prenov postati in ostati vodilna občina na področju energetskih prenov," je poudaril Rakovec in napovedal, da bodo objavili tudi nov razpis za energetsko prenovo še najmanj desetih stavb. Kot je potrdil Torkar, kranjska mestna občina res ostaja vodilna na tem področju v Sloveniji.

Leta 2001 je bila slovenska pionirka na področju energetskega pogodbeništva. Tedaj je s Petrolom sklenila 15-letno koncesijsko pogodbo, ki je prinesla še višje prihranke od obljubljenih. Tudi na podlagi dobrih izkušenj iz preteklosti je občina junija lani podpisala novo 15-letno pogodbo s konzorcijem, v katerem so se Petrolu pridružili Domplan in Gorenjske elektrarne.

Celotna vrednost naložb v energetsko sanacijo 22 stavb je znašala 6,18 milijona evrov. Konzorcij zasebnih partnerjev je investiral 3,2 milijona evrov, občina kot javni partner 900.000 evrov, 2,25 milijona evrov pa je nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Projekt je bil namreč izveden v skladu z določili operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Direktor področja energetike in okolja v Petrolu Janez Grošelj je poudaril, da gre za prispevek k trajnostnemu razvoju, ki Kranj uvršča med zelena mesta. Poslanstvo Petrola, ki so ga začrtali s strategijo do leta 2022, pa je, da s svojimi programi omogoča strankam, med katerimi so tudi občine, prehod v nizkoogljično družbo.

Pri tem največji delež predstavljajo prav energetske prenove objektov. Petrol je samo lani z vlaganjem v obnovljive vire in z energetskimi sanacijami prihranil za 43.000 ton izpustov ogljikovega dioksida, kar pomeni dva milijona dreves.