c S
Telekomunikacijski operaterji: Za razvoj 5G potrebna jasna politika 10.09.2019 16:59 Ljubljana, 10. septembra (STA) - Združenje za informatiko in telekomunikacije, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), in Slovenska digitalna koalicija sta danes pozvala ministrstvi za javno upravo ter za okolje in prostor k dialogu ter sprejetju strateškega in zakonodajnega okvira, potrebnega za učinkovit razvoj omrežja 5G v Sloveniji.

Kot so po današnjem posvetu z naslovom 5G kot strateška prednost v Ljubljani pojasnili v GZS, tehnologija pete generacije mobilne telefonije (5G) uvaja novosti v uporabi mobilnih komunikacij, in sicer predvsem drugačno uporabo mobilnega omrežja oz. "njegovo rezinjenje, ki bo omogočilo vzpostavitev namenskih navideznih omrežij za zagotavljanje specifičnih storitev".

V zbornici so poudarili, da 5G prinaša veliko prednost pri zagotavljanju kakovostnih storitev. Omogočilo bo preboj in množično uporabo številnih inovativnih tehnoloških rešitev, kot so e-zdravje, transport, energetika, multimedijske storitve, tovarne prihodnosti, so nanizali. Hkrati bo ob pravilni uporabi oz. prilagoditvi konkurence zmanjšalo obremenjenost okolja, verjamejo. "Izkušnje iz tujine in mednarodna priporočila svarijo pred preveliko fragmentacijo spektra, ki bi vodila v neobvladljivo število omrežij, večjo obremenitev okolja z antenskimi sistemi in slabšo kakovost delovanja storitev," so izpostavili.

Telekomunikacijska podjetja in njihovi partnerji po njihovih pojasnilih opozarjajo, da bo brez jasnih pravil postavitev omrežja 5G poslovno preveč tvegana in zamudna. Omrežja pete generacije namreč zahtevajo velike posodobitve in gradnjo dodatnih baznih postaj, kar bo poleg investicij v frekvenčni prostor predstavljalo visoke stroške.

"Tehnologija 5G ima ogromen razvojni potencial, s katerim lahko da pospešek digitalizaciji gospodarstva daleč izven današnjega pojmovanja telekomunikacij," je na posvetu pojasnil predsednik upravnega odbora združenja za informatiko in telekomunikacije Igor Zorko.

Vodja enote za politiko upravljanja radijskega spektra v okviru generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo pri Evropski komisiji Andreas Geiss pa je poudaril, da je 5G "priložnost, ne grožnja".

Marjan Turk iz direktorata za informacijsko družbo pri ministrstvu za javno upravo je medtem izpostavil strateški in varnostni vidiki uvajanja 5G: "Država se zaveda pomena in svoje vloge za hitro in učinkovito uvedbo 5G, ki prinaša nove zmogljivosti za omogočanje kritičnih komunikacij prek javnih komunikacijskih omrežij."

Sodelujoči na posvetu so se strinjali, da je hitra uvedba 5G v skladu z mednarodnimi standardi kratkoročno možna le kot nadgradnja obstoječega 4G omrežja. Kljub splošnemu strinjanju o priložnostih uvajanja pete mobilne generacije pa so vplivi 5G na širšo družbo tako obsežni, da odpirajo številna nova relevantna vprašanja in zahtevajo sodelovanje vseh deležnikov tudi v prihodnje.

Pilotno uvajanje pete generacije brezžične komunikacije "brez kakršnihkoli dolgoročnih varnostnih testiranj te nove tehnologije, ki uporablja mikrovalovne in milimetrske frekvence", pa skrbi nevladno organizacijo Čisto modro nebo. Ker gre po njihovi oceni za "biološki eksperiment brez informiranega soglasja prebivalcev Slovenije in s tem za kršitev ustave", so varuhu človekovih pravic posredovali pobudo za zaustavitev uvajanja omrežja 5G.