c S
Računsko sodišče pri poslovanju Občine Ravne na Koroškem ugotovilo več nepravilnosti 10.09.2019 10:40 Ravne na Koroškem, 10. septembra (STA) - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 ugotovilo več nepravilnosti, med drugim pri pripravi proračuna in izplačilih zaposlenim. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, saj je občina že sprejela nekatere ukrepe.

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017, prav tako, da občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri upravljanju z občinskim premoženje. Po ugotovitvah sodišča je občina v štirih primerih oddala prostor v brezplačno uporabo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, stvarno premoženje pa je oddala v najem za nedoločen čas.

V pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je občina po ugotovitvah sodišča za šest delovnih mest določila napačne tarifne razrede, direktorici občinske uprave pa je za julij 2017 izplačala 278 evrov bruto preveč delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Glede izplačil zaposlenim je računsko sodišče ugotovilo tudi, da občina javni uslužbenki kljub izpolnjevanju pogojev ni izplačala 73 evrov bruto dodatka za magisterij, pri dveh javnih uslužbencih pa pri obračunu dodatka za magisterij ni upoštevala mesečnega števila ur dela in je jima izplačala 141 evrov bruto dodatka preveč.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri izdaji naročilnic, pa tudi, da je občina več nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis. Med drugim je občina po ugotovitvah sodišča šestim izvajalcem športnih programov, dvema izvajalcema kulturnih programov in izvajalcu dejavnosti medgeneracijskih centrov poleg sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa, dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 35.871 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Računsko sodišče je ravenski občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, v objavljenem revizijskem poročilu še navaja računsko sodišče.

Ne glede na mnenje s pridržkom je župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen s poročilom računskega sodišča na nek način zadovoljen. Kot je pojasnil za STA, je pozitivno mnenje računskega sodišča pravzaprav težko dobiti glede na množico predpisov, ki urejajo poslovanje občine. Na ugotovitve računskega sodišča se je občina po njegovih besedah takoj pozitivno odzvala in vse nepravilnosti, ki jih je bilo možno odpraviti, tudi odpravila, priporočila pa upošteva v nadaljnjem poslovanju.