c S
Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje po mnenju fiskalnega sveta zahtevajo ukrepe za vzdržnost javnih financ 10.09.2019 08:00 Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje dolgoročno prinašajo veliko povečanje javnih izdatkov, zato zahtevajo sprejem celovitih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ, ugotavlja fiskalni svet. Vlado tudi poziva, naj javno in pregledno predstavi povečanje izdatkov. Za ministrstvo za delo so opozorila dobrodošla.

Kot v svojem mnenju navaja fiskalni svet, velike dodatne izdatke za javne finance zaradi predlaganih sprememb pokojninskega zakona kažejo tako njegovi izračuni kot izračuni, ki mu jih je posredovalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Glede na projekcije Poročila o staranju 2018 naj bi se stroški staranja v Sloveniji do leta 2040 povečali za skoraj pet odstotnih točk bruto domačega proizvoda (BDP). Ob sprejetju predlagane zakonodaje pa naj bi se dodatno povečali še za okoli eno odstotno točko BDP in se v naslednjih letih še večali," ugotavlja fiskalni svet.

Ob odsotnosti ustreznega odziva ekonomske politike bi predlagane spremembe pokojninskega zakona po ugotovitvah Fiskalnega sveta primanjkljaj države povečale že takoj po sprejetju, "vsako leto od okoli leta 2040 pa že za več kot eno odstotno točko BDP". "Za toliko bi se v nadaljevanju v vsakem letu dodatno povečal tudi dolg sektorja država. Zaradi poslabšanja dolgoročne vzdržnosti bi se že v nekaj letih po sprejemu predlagane zakonodaje povišal srednjeročni fiskalni cilj, kar bi lahko vplivalo tudi na zmanjšanje razpoložljivih javnofinančnih sredstev za druge namene," je zapisano v mnenju.

Fiskalni svet zato meni, da bi morala vlada učinke javnofinančnih posledic predlaganih sprememb predstaviti javno in pregledno, in sicer za obdobje, ki je "daljše od običajnega horizonta predstavljanja javnofinančnih posledic zakonodaje". "Pri predlaganih spremembah gre namreč za ukrepe, pri katerih so finančni učinki v kratkoročnem obdobju tudi zaradi njihovega postopnega uvajanja razmeroma majhni, s časom pa se kumulirajo in v daljšem obdobju postanejo občutni," so zapisali.

Uvajanje predlaganih sprememb bi zato po prepričanju fiskalnega sveta zahtevalo ukrepe za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Ti bi se morali nanašati "ne le na reformo parametrov sistemov socialne varnosti, temveč na širok nabor področij, ki bi celovito naslovili izzive dolgožive družbe", so še navedli v mnenju.

Predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pripravila vlada, do začetka septembra pa je bil v javni razpravi. Predlog med drugim za moške predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za upravičenke oz. upravičence pa višjo pokojnino za vsakega otroka, a največ za tri.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Tilen Božič je v izjavi ob robu današnjega koalicijskega srečanja na Brdu pri Kranju dejal, da so opozorila fiskalnega sveta dobrodošla, ker jim dajejo dodatno vzpodbudo, da bodo lahko nadaljevali s pogajanji. Zatrdil je, da opozorila upoštevajo in pripravljajo alternativne ukrepe.

Predloge želijo tudi ovrednotiti, in sicer tako z vidika negativnih kot pozitivnih učinkov na javne finance. V teh dneh bodo zato po njegovih besedah objavili dodatne izračune o tem, kaj predlagane spremembe pomenijo tako za pokojninsko kot za vse ostale blagajne.

Ljubljana, 09. septembra (STA)
Foto: STA