c S
Odbor za finance bo nadaljeval razpravo o zakonu o izbrisih v bankah 08.09.2019 19:09 Ljubljana, 08. septembra (STA) - Prihodnji teden bo med drugim zaznamovala razprava o predlagani ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, o čemer je na matičnem odboru pričakovati burno polemiko. Težak zalogaj bo tudi obravnava skoraj 80 dopolnil k predlogu zakona o izbrisih v bankah, ki prihodnji teden čaka odbor za finance.

Odbor za finance se bo lotil množice dopolnil k predlogu zakona o izbrisih v bankah

Parlamentarni odbor za finance bo v torek nadaljeval prekinjeno obravnavo zakona za učinkovito sodno varstvo po izbrisih v sanaciji bank. Zakon, ki sledi odločbi ustavnega sodišča o sanaciji bank konec leta 2013, je vlada pripravila že aprila, a je ob nekaterih glasnih kritikah, številnih dopolnilih in novih grožnjah z ustavno presojo za zdaj obstal v drugi obravnavi na odboru za finance.

Na zadnji seji konec junija so namreč obravnavo zaradi velikega števila vloženih dopolnil - bilo jih je skoraj 80 - prekinili. Večino dopolnil so vložile koalicijske stranke in s tem sledile pomislekom zakonodajno-pravne službe DZ ter doseženim dogovorom med ministrstvom za finance in nekaterimi vpletenimi ustanovami.

Osnovni vladni predlog je sicer predvideval, da bo morebitno dosojene odškodnine plačala centralna banka, in sicer v višini oblikovanih rezervacij in splošnih rezerv. Zdaj je predlagano dopolnilo koalicije, da bi se vlada že s tem letom in do pravnomočnosti odločb v tožbenih postopkih proti Banki Slovenije odpovedala nakazilu presežka prihodkov nad odhodki centralne banke v proračun, ta sredstva pa bi se nakazala v namenske rezerve za plačilo odškodnin.

V pričakovanju burne razprave o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

Pestro razpravo je pričakovati na sredini seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo imel na mizi novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ta predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost, kar je razburilo nevladne organizacije in tudi poslance Levice. Ti vladi očitajo, da izvaja izrazito antisocialno politiko, čeprav je v koalicijski pogodbi zapisano, da bodo ravno ta dodatek za delovno aktivnost ne ukinili, ampak celo zvišali. Poslanska skupine Levice je k predlogu že vložila dopolnila.

Tudi nevladne organizacije opozarjajo, da bo ukrep močno poslabšal življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki, v katerih je zaposlena samo ena odrasla oseba. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4000 družinam, so opozorili.

Na ministrstvu po drugi strani vztrajajo, da želijo z ukinitvijo dodatka doseči čimprejšnjo aktivacijo in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela. Dodatek za delovno aktivnost je bil namreč sprejet v času največje gospodarske krize, danes pa postaja redni dodatek delovne aktivne populacije in to v času, ko na trgu dela primanjkuje delovne sile.

Pred poslanci poročilo o delu KPK

Pred poslance bo prišlo letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za lani, ki ga bodo v petek obravnavali člani odbora za pravosodje. Komisija v poročilu izpostavlja javna naročila, težave v okviru zdravstvene dejavnosti oz. nabave zdravstvenega materiala in čakalne vrste. Predsednik KPK Boris Štefanec je ob predstavitvi poročila delovanje komisije ocenil kot dobro. Posebej je zadovoljen, da se ukvarjajo z vsebinskimi zadevami ter da jim je vodenje postopkov uspelo prilagoditi zahtevam upravnega sodišča.

Medtem so v Transparency International Slovenia vnovič opozorili na nezadosten napredek Slovenije na področju preprečevanja korupcije. Med drugim kot skrb vzbujajoč ocenjuje trend padanja prijav, ki jih prejme KPK.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 10. 9.

13.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za oceno ustavnosti 48. člena zakona o osnovni šoli ter 11. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FAC68C31E39F2D5DC125846B0037349B

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvah stanovanjskega zakona, poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018 ter poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=362FC3711F8614DFC12584630036A17B

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, novelo zakona o davku na dodano vrednost, poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2018, poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 in finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2019 ter poročilo glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A92DD537A2194DE1C12584380027A190

SREDA, 11. 9.

8.00 seja komisije DZ za narodni skupnosti, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za oceno ustavnosti 48. člena zakona o osnovni šoli in 11. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2F664E640ECF5267C125846C002C6E07

9.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Slovenije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CCD8DFF4DB8B5FE1C1258435002D12EE

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali novele zakonov o socialno varstvenih prejemkih, o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS ter o enakih možnostih žensk in moških https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A318E71EEA4756DBC1258462004471C2

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med vladama Slovenije in Hrvaške ter skupno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C97945987E23753EC125846400305ECC

ČETRTEK, 12. 9.

9.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljali o novih nakupih oklepnikov in ostalega orožja za potrebe Nato pakta https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A47011EB97ABDC9AC125846A002DB472

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2019 v obdobju januar-junij https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A9D2D34758102199C125846500376AD4

12.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter predlog stališča RS do priporočila za sklep Sveta o dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede pogajanj o večstranskem okviru za spodbujanje naložb https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=320E7C3411085039C12584650032EA6D

PETEK, 13. 9.

9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2018 in oceno stanja za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B03F27A00FF7E791C125845E002DA5E6

9.00 skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bo med drugim potekala predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Finske Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12., sodelovala bosta tudi veleposlanik Finske Markku Virri in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=01C550E2F67D21A2C12584660032B7E3

sledi seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 20. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4E8968CAFF200011C1258469002DB391

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali predlog poročila o arbitraži z vidika obveščevalnega in protiobveščevalnega delovanja pristojnih obveščevalnih in varnostnih služb ter predlog poročila glede izvedene naloge Obveščevalno varnostne službe na Poveljstvu sil Slovenske vojske 3. aprila 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8E5BD3C91F4AA745C125843B003EB06A