c S
Občine sistema C pomurskega vodovoda na poti k sodni poravnavi in rešitvi sporov 06.09.2019 13:02 Ljutomer, 06. septembra (STA) - Ljutomerska županja Olga Karba je danes predstavila dobljeno milijonsko tožbo občine proti javnemu podjetju Prlekija, ker slednje občini ni plačevalo najemnine za vodovodno omrežje, čeprav ga je od občanov pobralo. Ob tem pa se poskuša osem občin v sistemu vendarle sporazumeti o sodni poravnavi in rešitvi vseh sporov.

Kot je povedala Karbova, je sodišče je praktično v celoti sledilo argumentom občine, Prlekija pa mora poravnati še pravdne stroške občine za okoli 14.000 evrov in seveda svoje stroške pravdanja.

Sodišče občini ni priznalo zgolj zakonskih zamudnih obresti, in to ne zato, ker ne bi bilo upravičeni, ampak zaradi upoštevanja javnega interesa, saj so uporabniki storitev občani.

Karbova je pojasnila, da so vse občine dolžne izvajati javno službo oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za kar je bilo leta 2010 ustanovljeno javno podjetje Prlekija, ki je istega leta tudi podpisalo pogodbo z njihovo občino. Prlekija je račune pošiljala občanom, denar od najemnine pa v proračun, saj mora občina s tem denarjem graditi novo infrastrukturo oz. to popravljati, obenem pa upoštevati evropske zaveze za 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjenih zmanjšanju vodnih izgub na 20 odstotkov. Te so zdaj okoli 35-odstotne.

Ker od oktobra 2017 Prlekija denarja za najemnino ni nakazovala občini, je ta februarja lani vložila izvršilni predlog na sodišče, ker je bil dolg že okoli 250 tisoč evrov, vsak mesec pa je občina državi plačala še okoli 8.500 evrov davka. Podjetje je predlogu ugovarjalo, zato se je zadeva končala kot pravda.

Občina bo po besedah Karbove razmislila o sprožitvi nadaljnjih postopkov proti odgovornim za povrnitev škode, predvsem proti nekdanjemu direktorju Prlekije Davorinu Kurbusu oz. pristojnim organom podjetja, da pravdne stroške zahtevajo od Kurbusa, če to ne bo uspešno, pa naj vložijo osebno odškodninsko tožbo, ker je, kot pravi Karbova, nesprejemljivo, da bi te stroške plačali občani.

Občina je bila v tem času tudi prikrajšana, ker ni mogla sodelovati pri razpisih projektov.

Zastopnik občine Janez Stušek je dodal, da je sodišče nedvoumno ugotovilo, da vsi argumenti občine držijo, in tudi v obrazložitvi pritrdilo, da je vodstvo Prlekije ravnalo nezakonito in neupravičeno zadrževalo denar.

"Pravna podlaga je ves čas bila, kot je to ves čas trdila občina Ljutomer, saj se je najemno pogodbeno razmerje ves čas nemoteno vzdrževalo. Sodišče je ugotovilo tudi, da v kolikor ne bi bilo pravne podlage, bi javno podjetje javno infrastrukturo, ki je v lasti občine Ljutomer, moralo občini nemudoma vrniti v upravljanje, ne pa da jo je ves čas nemoteno uporabljalo in z njo upravljalo," je povedal Stušek.

Prav tako je po njegovih besedah sodišče jasno povedalo, da morebitni sklepi drugih županov oziroma sedmih občin sistema C, ki so bili očitno zavedeni za sprejem neupravičenih sklepov proti občini, niso mogli in ne morejo vplivati na veljavnost obstoječega najemnega razmerja med občino Ljutomer in Prlekijo.

Ustanoviteljice so namreč sprejele sklep, da dokler občina Ljutomer ne podpiše najemne pogodbe s Prlekijo kot vse druge občine, ne dobiva najemnine, in to je direktor upošteval.

Prejšnji predsedujoči svetu, župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič, zdaj ga namreč vodi Karbova, ob tem pravi, da so razlogi za neplačevanje itak odpadli, saj je ljutomerska županja pogodbo podpisala, občinski svet pa je sprejel tudi elaborat o ceni vode.

Karbova upa, da bo svet ustanoviteljic zdaj lažje izpeljal izzive, ki jih čakajo v sistemu, enako upa Ivanušič, saj so se na zadnji seji dogovorili, da občine težijo k sodni poravnavi in odstopijo od vseh tožb.

Vendar je to odvisno od občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer občinski svet o tem še ni odločal. Uskladili naj bi se do 23. septembra, do takrat bo predlog sodbe poravnave pripravila ljutomerska občina. Ivanušič ob tem dodaja, da bo za poravnavo potrebno veliko truda in trdne volje.