c S
Za obnovo Ormoške ceste potrebna izdelava projekta na novo 04.09.2019 14:09 Ptuj, 04. septembra (STA) - Načrtovana ureditev Ormoške ceste in krožnega križišča v Spuhlji, za katero se zavzemajo v civilni iniciativi za ptujsko obvoznico, se bo, kot kaže, še nekoliko zavlekla. Na direkciji za infrastrukturo so se namreč zaradi nestrinjanja krajanov s predlagano projektno rešitvijo, izraženega na več predstavitvah, odločili projekt izdelati na novo.

Kot so na direkciji po zadnjih poizvedovanjih prejšnji teden pojasnili predstavnikom civilne iniciative, so v ta namen pripravili projektno nalogo za izdelavo izvedbenega projekta (PZI) za ureditve omenjene precej obremenjene ceste, ki pa še ni potrjena. Pred naročanjem projekta bodo namreč projektno rešitev uskladili s ptujsko mestno občino.

Ob tem so na direkciji za infrastrukturo še dodali, da se bo novo izbrani projektant za ureditev Ormoške ceste povezal s projektantom za ureditev krožnega križišča v Spuhlji, tako da bosta projekta usklajena. Sestanek s predstavniki ptujske občine, kjer bo predstavljena idejna zasnova ureditve krožnega križišča, bo v kratkem.

V zvezi z odgovorom direkcije je predstavnica civilne iniciative Sergeja Puppis Freebairn povedala, da so se že na julijskem sestanku v Ljubljani, na katerem so bili predstavniki direkcije, okoljskega ministra, predsednik krajevne četrti Spuhlja in njihov predstavnik, dogovorili, da bodo poenotili vse tri faze rekonstrukcije.

V skladu z dogovorom naj bi enotna širina znašala 6,6 metra z robnim pasom, kar pomeni da cestišče ne bi bilo širše od šestih metrov, k temu pa bi na vsaki strani dodali mešane površine za kolesarje in pešce v skupni širini 1,6 metra.

Kot je še spomnila Puppis Freebairnova, je bil doslej projekt narejen le za dve fazi, in sicer od križišča za Brstje do transformatorja v Spuhlji ter Ormoške ceste, medtem ko zgornji del Spuhlje zajema tretja faza projekta.

"Civilna iniciativa si je vseskozi prizadevala, da bi tako državni kot občinski uradniki prisluhnili predlogom krajanov, zato gre krivca za zamudo iskati prav v njihovih vrstah, saj so trmasto vztrajali na svojem. Zato smo jim bili primorani dokazovati, da tako s tehničnega vidika kot z vidika zakonodaje ni ovir, da se spelje obnova na način, ki zagotavlja minimalne posege v zemljišča krajanov," je dodala predstavnica civilne iniciative.

Ob tem je spomnila, da si krajani mestnih četrti Jezero in Spuhlja že 20 let prizadevajo za izgradnjo pločnikov in s tem tudi varnih šolskih poti, medtem ko naj bi mestna občina, ki se je k temu zavezala tudi v pogodbi za Cero Gajke, odgovornost za omenjeni projekt ves čas prelagala na državo, čeprav v Sloveniji najdemo nešteto primerov, kjer so občine zgradile in še gradijo pločnike ob državnih cestah.

Še vedno pa civilna iniciativa čaka na odziv državnih organov na njihovo pobudo, ki so jo že junija poslali naslovili na inšpektorat za okolje in prostor. V njej so jih pozvali, naj na Ormoški cesti izvedejo nadzor nad onesnaženostjo okolja s hrupom in trdimi delci.

Kot so uspeli izvedeti, je inšpektorat zadevo predal Arsu, ta pa se je z dopisom obrnil na okoljsko ministrstvo, ki ga sprašuje, kako naj ravnajo naprej, pri čemer sta tako inšpektorat kot Arso del tega istega ministrstva.

"Skratka vrtimo se v krogu. Vsekakor se ne bomo zadovoljili s tem in smo se za rešitev zadeve obrnili neposredno na direktorat za okolje. Še pred tem sem občini kot mestna svetnica predlagala, da na Ormoški cesti ali v Spuhlji postavimo mobilno merilno postajo, a za to ni bilo posluha. Je pa občina merilno mesto določila pri bolnici, kjer ni težkega tovornega prometa, industrije in kurišč na trda goriva, saj gre za spalno naselje, kjer prevladujejo bloki. Zakaj ravno tam, nam nihče ni znal pojasniti," je še povedala Puppis Freebairnova.