c S
Skupina Abanka v polletju s tretjino nižjim čistim dobičkom 04.09.2019 09:55 Ljubljana, 04. septembra (STA) - Skupina Abanka je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 26,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 32,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so bile nižje za 0,5 odstotka, čisti neobrestni prihodki za 19,5 odstotka, je danes objavila Abanka.

Čiste obresti so znašale 29,8 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki 27,3 milijona evrov, je razvidno iz poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze. S poslovanjem se je v torek seznanil nadzorni svet Abanke.

Bilančna vsota skupine, v kateri je poleg Abanke še družba Anepremičnine, je konec junija znašala 3,76 milijarde evrov, potem ko je bila konec decembra pri 3,73 milijarde evrov. Obseg poslovanja odvisne družbe Anepremičnine je znašal 17,4 milijona evrov in je predstavljal 0,5-odstotni delež v konsolidirani bilančni vsoti.

Po izločitvi medsebojnih razmerij med Abanko in odvisno družbo je bila konsolidirana bilančna vsota Skupine Abanka za 1,46 milijona evrov manjša od bilančne vsote Abanke. Tržni delež Abanke je konec junija dosegel 9,4 odstotka.

Abanka je v šestmesečju beležila 26,2 milijona čistega dobička, kar je 35,2 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Čiste obresti so porasle za okoli odstotek na 29,8 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa so upadli za četrtino na 26,4 milijona evrov.

"V zelo konkurenčnem okolju in v okolju zelo nizkih obrestnih mer ter visoke likvidnosti smo uspešno poslovali v okviru postavljenih strateških ciljev," so ocenili v Abanki. Višje čiste obresti so predvsem posledica višjih obrestnih prihodkov od kreditov strankam, ki niso banke, so pojasnili.

V Abanki so neto ukinjene oslabitve in rezervacije znašale 5,5 milijona evrov, potem ko so v enakem lanskem obdobju 13,4 milijona evrov.

Konec junija so krediti banke nebančnemu sektorju skupaj znašali 2,05 milijona evrov, s čimer so bili glede na konec leta 2018 višji za 86 milijonov evrov. Povečanje je posledica povečanja kreditov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za 61,9 milijona evrov in kreditov prebivalstvu za 24,1 milijona evrov. Največji delež, 45,5 odstotka, so predstavljali krediti prebivalstvu, sledili so krediti velikim podjetjem s 25,2 odstotka ter krediti malim in srednje velikim podjetjem s 17,1 odstotka.

Abanka, ki je po sanaciji konec leta 2013 in v letu 2014, ko so ji priključili tudi Banko Celje, v 100-odstotni lasti države, bo dobila novega lastnika. Junija so namreč podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Novi Kreditni banki Maribor, transakcija pa naj bi bila zaključena do konca leta.