c S
Dodatnih pet milijonov za plačilo povečanega obsega dela policistov 03.09.2019 14:34 Ljubljana, 03. septembra (STA) - Vlada je na pristojnem odboru sprejela sklep o razporeditvi petih milijonov evrov iz splošne proračunske rezervacije ministrstvu za notranje zadeve oz. policiji. Sredstva so namenjena kritju stroškov dela na podlagi sporazuma med vlado in obema policijskima sindikatoma oz. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela policistov.

Vlada se je za izvedbo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev zavezala, da bo ministrstvu za notranje zadeve zagotovila dodatna sredstva v višini 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Ob pripravi rebalansa proračuna navedenih sredstev v stroških dela niso upoštevali, saj se še niso dogovorili o načinu delitve. So se pa dogovorili za postopno zagotavljanje pravic porabe.

Delovno uspešnost so javnim uslužbencem začeli izplačevati za letošnji januar, prvo izplačilo pa so izvedli marca. S predlagano razporeditvijo bodo zagotovili drugi del pravic porabe, so navedli v vladnem uradu za komuniciranje.