c S
Javnost s predlogi glede odpuščanj ter študentov in upokojencev 03.09.2019 07:18 Ljubljana, 02. septembra (STA) - Ministrstvo za delo je v okviru javne razprave o predlogu zakona o urejanju trga dela, ki se izteka danes, prejelo šest odzivov. Med drugim se nanašajo na evidenco študentskega dela, odsotnost sankcij za delodajalce, ki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne spoštujejo vseh obveznosti glede obveščanja delavcev, ter začasna in občasna dela upokojencev.

Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so med šestimi odzivi enega prejeli od fizične osebe.

Med glavnimi pripombami in predlogi iz javne razprave so izpostavili zagotavljanje podatkov, potrebnih za vodenje evidence študentskega dela, odsotnost sankcije za delodajalce, ki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne spoštujejo obveznosti pisnega obveščanja delavca o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve v roku treh delovnih dni, predvsem pa zakonske omejitve pri opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencev.

Prejeli so tudi nekaj pripomb in predlogov v povezavi z vsebinami, ki niso predmet predvidenih sprememb zakona o urejanju trga dela.

"Vse prejete pripombe in predloge bo ministrstvo temeljito proučilo," so napovedali. Na vprašanje, kakšen bo nadaljnji postopek sprejemanja sprememb zakona, so odgovorili, da je bil predlog minuli petek že posredovan v medresorsko usklajevanje, rok za pripombe pa se izteče s 13. septembra.

Ta mesec je predviden tudi sestanek pogajalske skupine socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, pristojne točno za ta predlog zakona.

Med osrednjimi novostmi predloga zakona o urejanju trga dela sta sicer zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih in zvišanje minimalnega denarnega nadomestila s 350 na 530,19 evra. Cilj je omejiti prekarnost in podaljšati delovno aktivnost.