c S
Na kratko iz gospodarstva 03.09.2019 07:17 Ljubljana, 02. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina družbe Kompas Shop je v petek na podlagi nasprotnega predloga večinskega lastnika, družbe Proaltia, sklenila, da bo družba od 16,3 milijona evrov bilančnega dobička za dividende namenila nekaj manj kot 137.000 evrov oz. 0,23 evra bruto na delnico. Uprava in nadzorni svet sta predlagala, da se bilančni dobiček v celoti izkaže kot preneseni dobiček, Kapitalska družba (Kad), ki je manjšinski delničar, pa je predlagala, da se za divdende nameni okoli 101.000 evrov oz. 0,17 evra bruto na delnico. Letošnje rezultate bo po nasprotnem predlogu Proaltie revidirala družba Mazars, kaže zapisnik skupščine, objavljen na spletni strani Ajpesa. Proaltia, ki je posredno v lasti Sama in Lilijane Primožič, ima v Kompas Shopu 86,1 odstotka glasovalnih pravic, Kad pa 11,3 odstotka.

Nadzorni svet operaterja trga z elektriko Borzen je v sobotnih časnikih Delo in Dnevnik objavil razpis za direktorja družbe. Poleg z zakonom določenih pogojev se od kandidatov pričakuje najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja ter aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Mandat direktorja traja pet let, kandidati pa lahko prijave skupaj s programom razvoja družbe posredujejo najpozneje do 28. septembra.

Borzno-posredniška družba Ilirika je v sobotnem Delu objavila namero za prevzem družbe Ilirika modra zvezda. O nameri je že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno agencijo RS za varstvo konkurence ter poslovodstvo in predstavnike delavcev ciljne družbe. Ponudbo za odkup vsem delnic Ilirike modre zvezde bo objavila najpozneje v 30 dneh.

Družba Union hoteli je sporočila, da je v četrtek v skladu s pooblastilom na Ljubljanski borzi kupila 40 lastnih delnic po ceni 20,20 evra na delnico, kar predstavlja 0,0023-odstotni delež vseh izdanih delnic. Družba ima sedaj 29.017 lastnih delni, kar predstavlja 1,6176 odstotka vseh izdanih delnic.

Krka je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da je bilo konec avgusta v registru imetnikov delnic novomeškega farmacevta, ki ga vodi KDD, skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448, skupno število lastnih delnic 1.043.678 oziroma 3,183 odstotka izdanih delnic in skupno število delnic z glasovalno pravico 31.749.770.

Družba KD Group je imela konec avgusta v centralnem registru imetnikov delnic, ki ga vodi KDD, vpisanih 2.675.640 delnic, od tega 267.179 oz. 9,99 odstotka lastnih. Skupno število delnic z glasovalno pravico je 2.408.461, kar predstavlja 90,01 odstotka vseh izdanih delnic, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Cinkarna Celje je od 26. do 30. avgusta odkupila 2970 lastnih delnic v skupni vrednosti 570.012,50 evra. Po teh nakupih ima družba 5502 lastni delnici, kar predstavlja 0,681 odstotka vseh izdanih delnic. Družba je imela konec avgusta v centralnem registru imetnikov delnic, ki ga vodi KDD, vpisanih 807.977 delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico je 802.475, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila Cinkarna.

Delničarji finančne družbe Hram holding iz Ljubljane so na petkovi skupščini podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2018. Za revizorja za prihodnja tri poslovna leta so imenovali družbo UHY Revizija in svetovanje iz Ljubljane, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Hram holdinga.