c S
Začenja se poročanje o podeljenih štipendijah 02.09.2019 14:07 Ljubljana, 02. septembra (STA) - Podjetja, ustanove in druge pravne osebe, ki podeljujejo štipendije, morajo o podeljenih štipendijah poročati javnemu štipendijskemu skladu. Podatke o podeljenih štipendijah v šolskem letu 2019/2020 morajo oddati med 1. septembrom do 31. decembrom. Podatke štipenditor vnese prek spletne aplikacije, so sporočili iz sklada.

Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu morajo poročati podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki bodo v tem šolskem letu štipendijo podelili vsaj enemu dijaku ali študentu. Poročati morajo o vseh štipendijah, ne glede na to, kdaj je bila štipendija prvič podeljena.

V skladu ob tem pozivajo, da, v kolikor imajo štipendiste znane že pred decembrom, naj poročajo pred iztekom roka.

Za opustitev poročanja o podeljenih štipendijah je predpisana tudi globa. Od 300 do 600 evrov kazni dobi pravna oseba, ki podeljuje štipendijo in o njej ne obvesti sklada. Med 150 in 300 evrov pa znaša globa za odgovorno osebo.

O podeljenih štipendijah morajo štipenditorji poročati prek aplikacije, v njej pa lahko za poročanje pooblastijo tudi kadrovski servis, računovodsko podjetje ali drugo pravno osebo.

Na skladu sicer bdijo nad podeljevanjem Zoisovih in kadrovskih štipendij, štipendij za deficitarne poklice ter za študij v zamejstvu in po svetu ter štipendij Ad futura.