c S
Iz naslova promocijske takse doslej 2,2 milijona evrov 02.09.2019 08:29 Ljubljana, 02. septembra (STA) - Iz naslova promocijske takse se je v proračun Slovenske turistične organizacije (STO) doslej steklo 2,2 milijona evrov. STO ta sredstva usmerja v krepitev promocije in razvoja Slovenije kot turistične destinacije. "V slovenskem turizmu imamo še veliko izzivov," je pred Blejskim strateškim forumom (BSF) za STA spomnila direktorica STO Maja Pak.

Promocijska taksa je nov sistemski vir financiranja delovanja STO, ki ga je ob nastopu novega mandata obljubil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Turisti jo ob turistični taksi, ki se steka v občinske proračune, plačujejo od začetka letošnjega leta, STO pa jo namenja tako za promocijo kot za spodbujanje razvoja turizma.

Slovenski turizem še naprej beleži rast prihodov turistov, medtem ko je glavni cilj povečanje prilivov iz naslova izvoza potovanj. "Menimo, da je prava smer zeleni butični turizem, za kar potrebujemo ustrezno ponudbo, ki jo usmerjamo na natančno definirane ciljne skupine," je poudarila Pakova.

Med izzivi, ki čakajo Slovenijo na poti k višji dodani vrednosti, je med drugim izpostavila izboljšanje infrastrukture, izobraževanje in razvoj kadrov, vlaganje v nastanitvene zmogljivosti, izvajanje uravnoteženega trajnostnega razvoja, učinkovitejše upravljanje destinacij in turističnih tokov, uvedbo novih tehnologij v turistično ponudbo in njeno promocijo ter še več inovativnih, kreativnih, avtentičnih, lokalnih turističnih produktov. "To ne bo vplivalo le na boljše stanje v slovenskem turizmu, pač pa bo prineslo splošno dobrobit prebivalcem Slovenije, kakovosti bivanja in gospodarstvu," je poudarila sogovornica.

"Višje prilive iz naslova potrošnje tujih gostov bomo v slovenskem turizmu dosegli z oblikovanjem produktov višje dodane vrednosti, ki temeljijo na trajnostnem turizmu, in z usmerjanjem na goste, ki cenijo neokrnjeno naravo in iščejo posebna, kakovostna, butična petzvezdična doživetja ter so zanje tudi pripravljeni plačati višjo ceno," je nadaljevala direktorica STO. Cilj je spodbujanje obiska zunaj glavne sezone in manj znanih destinacij.

STO razvoj trajnostnega turizma podpira z Zeleno shemo slovenskega turizma, s projekti, kot so Slovenia Unique Experience ter akademija za trženje v turizmu, s koordinacijo vodilnih destinacij Slovenije, nagradami za inovativnost, poglobljenimi raziskavami o vedenju turistov ter s spodbujanjem produktov, kot so gastronomija (projekt Evropska gastronomska regija 2021), turizem poslovnih srečanj, produkti dobrega počutja in tako naprej.

Na Bledu se sicer danes začenja Blejski strateški forum, ki bo tudi tokrat vključeval panel, posvečen turizmu. Letos bo slednji namenjen vprašanju, ali lahko razvijemo trajnostni turizem v prid vsem deležnikom, od obiskovalcev do lokalnih prebivalcev. Poseben poudarek bo pri tem podan temam, kot so sodobne tehnologije, upravljanje destinacij ter vloga turizma v lokalnih skupnostih.

"Rast v turizmu prinaša nove izzive. Zaradi povečanih pritiskov na naravno in družbeno okolje se vse več destinacij sooča s potrebo po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter okrepitvi upravljanja destinacij in tokov. Pomembna je kakovost izkušnje obiskovalca na eni strani in kakovost življenja prebivalcev na drugi. Ključna so vlaganja v turistično in javno infrastrukturo ter aktivnosti na področju razvoja produktov in edinstvenih destinacijskih doživetij," je pred forumom izpostavila Pakova.

Novi izzivi od destinacij zahtevajo, da opredelijo svoje razvojne prioritete in potenciale za učinkovito ustvarjanje višje dodane vrednosti. "Krovna zgodba zelene butične Slovenije za petzvezdična doživetja bo tako močna, kot bomo močni na področju produktov, ponudbe in doživetij na destinaciji," je spomnila.

"Temeljno poslanstvo STO je navdihovanje za obisk Slovenije, vendar pa sta danes ključni odlična izkušnja in dobro delujoča destinacija, ki lahko ponudi edinstvena doživetja - takšna, ki jih je mogoče doživeti zgolj tam. Verjamemo, da smo pri tem lahko skupaj še močnejši, zato tako na promocijskem kot razvojnem področju STO še nadalje krepi sodelovanje s svojimi partnerji v destinacijah," je še dejala sogovornica.