c S
Izteka se javna razprava o pokojninski noveli, pripomb je precej 02.09.2019 14:09 Ljubljana, 02. septembra (STA) - Odziv na javno razpravo o pokojninski noveli, ki se danes izteka, je bil po navedbah ministrstva za delo velik, sodelovali so predstavniki stroke in širša zainteresirana javnost. Glavne pripombe na predlog, ki med socialni partnerji še ni usklajen, so med drugim na ureditev odmernih odstotkov ter sočasno prejemanje pokojnine in delo upokojencev.

Bistvene pripombe se nanašajo tudi na drugačno upoštevanje prostovoljnega zavarovanja v pokojninsko dobo brez dokupa, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na ministrstvu temeljito preučujejo pripombe in predloge tako fizičnih oseb kot predstavnikov strokovne javnosti, v nadaljevanju pa jih bodo predstavili tudi članom pogajalske skupine. 9. septembra bo naslednja seja tripartitne pogajalske skupine, kjer bodo socialni partnerji obravnavali ugotovitve iz javne razprave, prav tako bodo obravnavana vprašanja, ki še vedno niso usklajena.

Ob tem na ministrstvu opozarjajo, da vseh pripomb in predlogov, ki so bili posredovani v okviru javne razprave, v kateri je bil predlog zakona od 16. julija, ne bo mogoče upoštevati. Nekateri se namreč nanašajo na vsebine, ki niso predmet predvidenih sprememb, nekateri predlogi pa so se, zaradi same narave problematike, med seboj izključevali (zlasti v okviru tematike sočasnega prejemanja pokojnine in opravljanja dela upokojencev), so pojasnili na ministrstvu.

Predlog zakona je bil 21. avgusta posredovan vsem ministrstvom v medresorsko usklajevanje, ki bo potekalo do 4. septembra. Ekonomsko-socialni svet je o predlogu razpravljal 12. julija, a ga še ni popolnoma uskladil. Naslednja seja ESS, na kateri bodo imeli to temo na mizi, bo sklicana predvidoma v drugi polovici septembra.

Predlog zaklona sicer predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske, ki je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Odmerna lestvica po navedbah iz predloga predstavlja nadaljevanje izenačevanja zavarovancev v okviru pokojninskega zavarovanja ne glede na spol.

Pri moških bi se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Tistim, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostanejo v obveznem zavarovanju, bi se pokojnina po predlogu največ do treh let zavarovanja zvišala za tri odstotke na letni ravni, pri čemer bi se za vsakih šest mesecev dopolnjene pokojninske dobe prištelo 1,5 odstotka.

Pokojnina bi se za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej.

Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov.

Sicer pa se danes izteka tudi javna obravnava predloga novele zakona o urejanju trga dela, ki s ciljem omejiti prekarnost in podaljšati delovno aktivnost med drugim predlaga zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Predlog ob tem zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na 530,19 evra.