c S
Skupina Unior v polletju ob višjih prihodkih z nižjim dobičkom 30.08.2019 20:00 Zreče, 30. avgusta (STA) - Skupina Unior je v prvem polletju ustvarila 9,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki orodjarske skupine so se ustavili pri 132,1 milijona evrov, kar je 4,9 odstotka več kot v lanskem prvem šestmesečju, je razvidno iz nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju.

Z nerevidiranim poročilom o poslovanju v polletju se je v četrtek seznanil tudi nadzorni svet, v družbi s sedežem v Zrečah pa so prek spletnih strani Ljubljanske borze poudarili, da je skupina v polletju pri pomembnejših kazalnikih poslovanja poslovala v okviru zastavljenih ciljev.

Nižji čisti dobiček kot v lanskem prvem polletju je po pojasnilih Uniorja predvsem posledica nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je bil na ravni skupine v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani višji 2,2 odstotka in je dosegel nekaj več kot 19 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil medtem z 11,2 milijona evrov za 1,2 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani.

Skupina je sicer konec junija zaposlovala 3051 zaposlenih, kar je 3,8 odstotka oziroma 121 zaposlenih manj kot pred enim letom. Razlog za to je predvsem znižanje števila zaposlenih v kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem. Posledično se je tudi znižalo tudi število zaposlenih skupaj s pridruženimi družbami, in to za 3,3 odstotka na 3697 zaposlenih.

V matični družbi Unior, ki letos praznuje 100. obletnico obstoja, so medtem v prvem polletju ustvarili 91,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

V podjetju so opozorili, da so se na programu izdelave odkovkov, kjer izdelke dobavljajo skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, v polletju, izraziteje v prvem četrtletju, soočali z nekoliko nižjim stanjem naročil zaradi padca svetovne prodaje avtomobilov.

Kljub 4,8 odstotka nižjemu obsegu proizvodnje v primerjavi z rekordnim lanskim prvim polletjem pa so na tem segmentu vseeno dosegli 60,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 0,8 odstotka manj kot v prvih šestih mesecih preteklega leta. Pojasnili so, da so višje cene vhodnega materiala tudi letos uspeli prenesti v višje prodajne cene. Čeprav so za prodajnim načrtom na tem programu zaostali za tri odstotke, pa trenutno stanje naročil po navedbah iz družbe kaže na solidno nadaljevanje leta.

Program izdelave ročnega orodja je imel medtem v polletju dobro naročniško stanje in je dosegel 18,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 1,8 odstotka nad načrti.

Največje povečanje prodaje pa so dosegli na programu strojegradnja, kjer jim je lani v tem času primanjkovalo naročil. Tako so v prvem polletju letos dosegli 9,9 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 96,4 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Čisti dobiček se je v prvem polletju ustavil pri 5,3 milijona evrov, kar je sicer 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, a za 3,8 odstotka več od načrtov. Pri tem so v Uniorju spomnili, da so lani zabeležili 1,1 milijona evrov pozitivnega izrednega učinka zaradi prodaje družbe RTC Krvavec.

EBIT družbe Unior je bil v prvih šestih mesecih s 5,6 milijona evrov za dva odstotka višji kot v primerljivem obdobju lani, EBITDA pa je bil z 9,8 milijona evrov višji za 3,9 odstotka.

Konec junija je bilo v družbi 1815 zaposlenih, kar je dva manj kot pred enim letom in 23 manj, kot smo načrtovali. V podjetju tako ugotavljajo, da se je na področju zaposlovanja novih delavcev stanje glede na preteklo leto nekoliko umirilo, še vedno pa na trgu za določene poklice primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.