c S
Skupina Luka Koper v polletju s padcem dobička 31.08.2019 08:00 Koper, 30. avgusta (STA) - Skupina Luka Koper je v prvem polletju ustvarila 25,19 milijona evrov čistega dobička, kar je 28 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Padec dobička je tudi posledica tega, da so v prvem polletju lani prejeli 9,1 milijona evrov odškodnine za poškodovano dvigalo. Brez tega učinka bi bil čisti dobiček nižji za osem odstotkov.

Čisti prihodki skupine so v prvih šestih mesecih dosegli 120 milijonov evrov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Višji prihodki so bili doseženi predvsem pri skladiščenju ter zaradi dviga cen in boljše strukture pretovora, je Luka Koper sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze. Čisti prihodki sicer v prvih šestih mesecih leta niso dosegli zastavljenih, saj so bili od cilja nižji za tri odstotke. Medtem pa je čisti dobiček za 16 odstotkov presegel načrtovanega.

"Na poslovne rezultate so najbolj vplivali stroški dela, ki so bili, glede na lansko polletje, višji za 8,4 milijona evrov. Prvo polletje je bilo namreč v znamenju novih zaposlitev kot posledica izvajanja reforme IPS sistema. Število zaposlenih v skupini se je tako povečalo za 40 odstotkov na 1662," so pojasnili v družbi. Glede na trenutne napovedi družba ocenjuje, da bo poslovno leto 2019 zaključila v okviru poslovnega načrta.

Dobiček iz poslovanja se je znižal za 30 odstotkov na 30 milijonov evrov. Brez v letu 2018 prejete odškodnine za dvigalo v višini 9,1 milijona evrov, bi bil poslovni izid iz poslovanja v obdobju za 11 odstotkov nižji. Čisti dobiček iz poslovanja pred amortizacijo pa je v letni primerjavi upadel za 23 odstotkov na 44 milijonov evrov.

Za naložbe so med januarjem in junijem namenili 16,5 milijona evrov - skoraj štirikrat več kot v prvi polovici 2018. Med večje, že zaključene naložbe v prvem polletju spada nov vhod za tovornjake, več manjših infrastrukturnih posegov ter nova prekladalna oprema. V teku pa so tudi štirje strateški projekti: gradnja ro-ro priveza v tretjem bazenu, nova skupina tirov v zaledju tretjega bazena, podaljševanje prvega pomola in gradnja garažne hiše.

"Omenjene investicije bodo pričakovano vplivale na večji pretovor blaga v pristanišču, ki je v prvem polletju zabeležil enoodstotni padec. Najbolj je upadel pretovor avtomobilov, saj je trend prodaje novih avtomobilov na svetovnem trgu že daljše obdobje negativen," so pojasnili v družbi.

V skupini generalnih tovorov že dalj časa beležijo padec prometa rezanega lesa, zaradi politične nestabilnosti v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, ter volatilnost na trgu železovih proizvodov. Po drugi strani pa se nadaljuje pozitiven trend pri pretovoru kontejnerjev, kjer se konvencionalni tip ladijskih prevozov zmanjšuje na račun prevozov v zabojnikih.

Število kontejnerskih enot je zraslo za dva odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Čedalje pomembnejši pa je segment polnjenja in praznjenja kontejnerjev, ki ustvarja multiplikativne učinke na več terminalih in nudi priložnost za storitve z višjo dodano vrednostjo, so še navedli v upravljavcu edinega slovenskega pristanišča.

Matična družba je imela v prvih šestih mesecih za 117,8 milijona evrov čistih prihodkov, kar je predstavljalo šestodstotno rast, medtem ko je čisti dobiček družbe upadel za 28 odstotkov na 24,8 milijona evrov.