c S
Terme Topolšica lani s 4,3 milijona evrov izgube 31.08.2019 09:00 Topolšica, 31. avgusta (STA) - Terme Topolšica so lani ustvarile skoraj sedem milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Družba je sicer ustvarila 4,3 milijona evrov čiste izgube, medtem ko je imela leta 2017 dobiček v višini 56.126 evrov. Izguba je posledica prevrednotenja nepremičnin zaradi oslabitve.

Kot je direktor term Bojan Trifković zapisal v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, so lansko poslovanje zaznamovali enkratni dogodki. Ti so se nanašali na prevrednotenje opredmetenih sredstev za apartmajsko naselje Ocepkov gaj in wellness center Zala zaradi oslabitve.

Prihodki so medtem porasli na račun povečanega obsega nočitev, storitev dobrega počutja in medicinskih storitev. V strukturi gostov so imele Terme Topolšica, katerih največji, 61,07-odstotni lastnik je lani postala družba Intus Invest, 75 odstotkov domačih in 25 odstotkov tujih gostov.

Največ tujih nočitev so ustvarili gostje iz Avstrije, sledijo Italijani, Nemci in Hrvati. Družba je v letu 2018 dosegla 69-odstotno povprečno zasedenost hotelskih zmogljivosti.

Trifković je tudi zapisal, da so lani dodatno energijo usmerili v obvladovanje vseh segmentov stroškov poslovanja. Kljub temu pa so se stroški materiala povečali za pet odstotkov, kar je posledica rasti števila nočitev in čistih prihodkov od prodaje ter povišanja cen energije.

Cilj Term Topolšica, ki jih je do decembra lani 30 let vodila Lidija Fijavž Špeh, za njen odpoklic pa so se nadzorniki odločili, ker je bilo ugotovljenih več hujših kršitev pri poslovanju, katere je v predreviziji opazil in nanje opozoril revizor, je izboljšati poslovanje.

To namerava družba doseči z reorganizacijo poslovanja v smislu optimizacije in digitalizacije vseh poslovnih procesov, zlasti s stališča prodaje in procesov dela, z novimi naložbami v obstoječe kapacitete, novo vizijo in strategijo poslovanja. Vse to nameravajo terme, ki zaposlujejo okrog 150 delavcev, udejanjiti ob rednem izpolnjevanju obveznosti do bank, ki so konec leta 2018 znašala skoraj sedem milijonov evrov, dobaviteljev in drugih deležnikov.